Knjižnica

Novo u knjižnici

Bilteni prinova

Bilteni prinova sadrže najnovije prinovljene naslove stranih i domaćih monografija. Bilten se izrađuje dva puta godišnje. Moguće ga je pretraživati prema sljedećim parametrima: autri, naslovi, predmetnice, UDK, ISBN

Bilteni prinova

Fakultetska izdanja

Dostupno na web shopu: https://www.pravos.unios.hr/webshop/

Izbor najnovijih naslova