Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Ispitni rokovi

Objave

Više

  LJETNI ISPITNI ROK 2023.

  I. godina SOCIOLOGIJA20.06. u 12,00 dv. 1/1304.07. u 13,00 dv. 1/13UVOD U PSIHOLOGIJU19.06. u 17,00 dv. 2/1303.07. u 17,00 dv. 2/13UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI...

  Ispitni rok svibanj 2023.

  I. godina SOCIOLOGIJA18.05. u 11,00 dv. 2/13UVOD U PSIHOLOGIJU22.05. u 17,00 dv. 1/13UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD16.05. u 10,00 dv. 1/13OSNOVE EKONOMIJE10.05. u 13,00...

  Ispitni rok travanj 2023.

  I. godina SOCIOLOGIJA13.04. u 11,00 dv. 2/13UVOD U PSIHOLOGIJU24.04. u 17,00 dv. 1/13UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD11.04. u 09,00 dv. 1/13OSNOVE EKONOMIJE05.04. u 08,00...

  Zimski ispitni rok 2023.

  I. godina SOCIOLOGIJA08.02. u 10,00 dv. 2/1323.02. u 10,00 dv. 2/13UVOD U PSIHOLOGIJU06.02. u 18,00 dv. 2/1320.02. u 18,00 dv. 2/13UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI...

  Ispitni rok siječanj 2023.

  I. godina SOCIOLOGIJA11.01. u 12,00 dv. 1/17UVOD U PSIHOLOGIJU16.01. u 17,00 dv. 4/17UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD17.01. u 15,00 dv. 1/13OSNOVE EKONOMIJE11.01. u 15,00...

  ISPITNI ROK PROSINAC 2022.

  I. godina SOCIOLOGIJA07.12. u 13,00 dv. 5/17UVOD U PSIHOLOGIJU13.12. u 19,00 dv. 2/13UVOD U PRAVO ZA SOCIJALNI RAD13.12. u 15,00 dv. 1/13OSNOVE EKONOMIJE15.12. u 13,00...