Poslijediplomski specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

Nastavnici

Redoviti profesori u trajnom zvanju

Prof. dr. sc. Boris Ljubanović / Pravni fakultet Osijek

Prof. dr. sc. Renata Perić / Pravni fakultet Osijek

Redoviti profesori

Prof. dr. sc. Dubravka Akšamović / Pravni fakultet Osijek

Prof. dr. sc. Boris Crnković / Ekonomski fakultet u Osijeku

Prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka / Ekonomski fakultet u Osijeku

Prof. dr. sc. Ivo Mijoč / Ekonomski fakultet u Osijeku

Prof. dr. sc. Domagoj Sajter / Ekonomski fakultet u Osijeku

Prof. dr. sc. Mario Vinković / Pravni fakultet Osijek

Prof. dr. sc. Mirela Župan / Pravni fakultet Osijek

Izvanredni profesori

Izv. prof. dr. sc. Antun Biloš / Ekonomski fakultet u Osijeku

Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić / Pravni fakultet Osijek

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić / Pravni fakultet Osijek

Izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić / Pravni fakultet Osijek

Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević / Pravni fakultet Osijek

Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti / Pravni fakultet Osijek

Izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj / Ekonomski fakultet u Osijeku

Docenti

Doc. dr. sc. Marin Mrčela / Vrhovni sud RH

Doc. dr. sc. Lidija Šimunović / Pravni fakultet Osijek