Poslijediplomski specijalistički studij Kazneno pravo

II. semestar

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI

U drugom semestru Studijskim programom predviđeno je polaganje četiri obvezna kolegija i pisanje jednog seminarskog rada. Uz obvezne kolegije svaki student izabire dva od pet ponuđenih izbornih kolegija.

Polaganjem svih obveznih i izbornih kolegija student stječe 30 ECTS bodova.

UVJETI ZA UPIS STUDENTA U SLJEDEĆI SEMESTAR

Polaznik ovjerava semestar i upisuje sljedeći semestar ako su mu svi nastavnici svojim potpisom u indeksu ovjerili uredno izvršenje obveza propisanih studijskim programom iz svih predmeta tijekom semestra. Za upis u sljedeći semestar ne traži se da su položeni ispiti iz prethodnog semestra.