Doktorski studij Pravo

I. – III. generacija – Izborni predmeti po modulima

1. Modul Građansko i obiteljsko pravo

Naziv predmeta

Broj sati

Nositelj

ECTS

Građanskopravni ugovori

15

Prof. dr. sc. Vlado Belaj / Izv. prof. dr. sc. Dubravka Klasiček / izv. prof. dr. sc. Davorin Pichler

8

Odštetno pravo

15

Prof. dr. sc. Vlado Belaj / Izv. prof. dr. sc. Dubravka Klasiček / izv. prof. dr. sc. Davorin Pichler

8

Međunarodno i europsko obiteljsko pravo

15

Prof. dr. sc. Branka Rešetar / Prof. dr. sc. Mirela Župan

8

Pravo na pošteno suđenje u građanskim predmetima

15

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić

8

Obiteljska medijacija

15

Prof. dr. sc. Branka Rešetar

8

Pravna zaštita djece

15

Prof. dr. sc. Branka Rešetar

8

2. Modul Kazneno pravo

Naziv predmeta

Broj sati

Nositelj

ECTS

Procesni položaj djeteta u kaznenom postupku

15

Doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić
Kaznena odgovornost poslodavaca i menadžera

15

Prof. dr. sc. Mario Vinković / Izv. prof. dr. sc. Igor Vuletić

8

Sustavi maloljetničkog kaznenog pravosuđa

15

Izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić / izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet / doc. dr. sc. Zvonimir Tomičić

8

Pravo odmjeravanja kazne

15

Izv. prof.dr.sc. Igor Vuletić /izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić / Izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela

8

Kazneno pravo u sudskoj praksi

15

Izv. prof. dr sc. Igor Vuletić / Izv. prof. dr. sc. Marin Mrčela

8

Poredbeno kazneno pravosuđe

15

Prof. dr. sc. Vladimir Ljubanović, professor emeritus / izv. prof. dr. sc. Ante Novokmet

8

3. Modul Europsko pravo

Naziv predmeta

Broj sati

Nositelj

ECTS

Pravo jednakosti u EU

15

Prof. dr. sc. Mario Vinković

8

Pravo tržišnog natjecanja EU

15

Prof. dr. sc. Dubravka Akšamović

8

Pravosudni sustav EU

15

Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević / izv. prof. dr. sc. Dunja Duić

8

Pravo unutrašnjeg  tržišta EU

15

Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević / izv. prof. dr. sc. Dunja Duić

8

Europsko međunarodno postupovno pravo u izabranoj sudskoj praksi

15

Prof. dr. sc. Mirela Župan

8

4. Modul Međunarodno pravo

Naziv predmeta

Broj sati

Nositelj

ECTS

Subjektivitet u međunarodnom pravu

15

Prof. dr. sc. Mira Lulić

8

Nacionalizam, odcjepljenje i samoodređenje

15

Prof. dr. sc. Mira Lulić

8

Kultura i kulturna prava

15

Prof. dr. sc. Mira Lulić / Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak

8

Pravo na slobodu izražavanja

15

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak

8

5. Modul Rimsko pravo i pravna povijest

Naziv predmeta

Broj sati

Nositelj

ECTS

Rimsko i komparativno obvezno pravo

15

Izv. prof. dr. sc. Nikol Žiha

8

Upravni sustavi kroz povijest

15

Prof. dr. sc. Miro Gardaš / doc. dr. sc. Jelena Kasap / izv. prof. dr. sc. Višnja Lachner

8

Pravo – od običaja do kodifikacije

15

Prof. dr. sc. Miro Gardaš / doc. dr. sc. Jelena Kasap / izv. prof. dr. sc. Višnja Lachner

8

Rimsko i komparativno stvarno pravo

15

Izv. prof. dr. sc. Nikol Žiha

8

6. Modul Trgovačko pravo i pravo društva

Naziv predmeta

Broj sati

Nositelj

ECTS

Korporativno upravljanje

15

Prof. dr. sc. Dubravka Akšamović / Doc. dr. sc. Predrag Zima

8

Međunarodno obilježeni ugovorni odnosi

15

Prof. dr. sc. Mirela Župan

8

Ovršno pravo

15

Izv. prof. dr. sc. Zvonimir Jelinić / Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti

8

Europsko pravo – odabrane teme

15

Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević / Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić

8

7. Modul Upravno pravo

Naziv predmeta

Broj sati

Nositelj

ECTS

Lokalna samouprava i građansko sudjelovanje

15

Prof. dr. sc. Boris Bakota

8

Komparativna lokalna samouprava

15

Prof. dr. sc. Boris Bakota 8

8. Modul Ustavno pravo

Naziv predmeta

Broj sati

Nositelj

ECTS

Izborni menadžment

15

Doc. dr. sc. Mato Palić

8

Hrvatsko ustavno sudovanje

15

Prof. dr. sc. Anita Blagojević

8

Institucije za zaštitu ljudskih prava u RH

15

Prof. dr. sc. Anita Blagojević

8

Izborni i stranački sustav u RH

15

Doc. dr. sc. Mato Palić

8

Ustav krize i ljudska prava

15

Prof. dr. sc. Anita Blagojević

8

9. Modul Pravno-teorijski

Naziv predmeta

Broj sati

Nositelj

ECTS

Filozofija prava

15

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak

8

Pravo na slobodu izražavanja

15

Izv. prof. dr. sc. Ivana Tucak

8

Uvod u modernu političku misao

15

Izv. prof. dr. sc. Josip Berdica

8

Pravo i književnost

15

Izv. prof. dr. sc. Josip Berdica

8

Ostali izborni predmeti

Naziv predmeta

Broj sati

Nositelj

ECTS

Ekonomska analiza prava

15

Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić

8

Održivi razvoj – pravni aspekti

15

Prof. dr. sc. Rajko Odobaša

8

Upravljanje ljudskim resursa

15

Prof. dr. sc. Nihada Mujić Mehičić

8

Upravljanje kvalitetom

15

Izv. prof. dr. sc. Jelena Legčević

8

Krizno komuniciranje

15

Izv. prof. dr. sc. Martina Mikrut Nađsombat

8

Pravo životinja

15

Prof. dr. sc. Boris Bakota

8

Pravna zaštita i praćenje kvalitete okoliša

15

Prof. dr. sc. Rajko Odobaša

8

Intercultural Communication and Presentation Skills  (na engl. jeziku)

15

Izv. prof. dr. sc. Ljubica Kordić

8

Fiskalni sustav RH

15

Prof. dr. sc. Renata Perić

8

Financije i proračun lokalnih i regionalnih jedinica

15

Prof. dr. sc. Renata Perić

8

Poredbeno prometno pravo 15 Prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj 8
Pravo unutarnje plovidbe 15 Prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj 8
Međunarodno prometno pravo 15 Prof. dr. sc. Aleksandra Vasilj 8
Primjena stranog prava pred sudovima u RH 15 Prof. dr. sc. Mirela Župan 8
Nacionalne manjine u Europi 15 Prof. dr. sc. Mira Lulić / Doc. dr. sc. Davor Muhvić 8
Pravo državljanstva 15 Prof. dr. sc. Mira Lulić / Doc. dr. sc. Davor Muhvić 8