Knjižnica

Ostalo

Europeana je platofrma za slobodno pretraživanje milijuna digitalnih objekata različitih digitalnih knjižnica. U digitalne objekte ubrajamo filmove, fotografije, slike, karte, rukopise, knjige, novine i arhivske zapise. Europeana omogućuje direktni pristup digitalnim objekima te njihovim odgovarajućim metapodacima kao i podacima o autorskim pravima. Uz svaki digitalni objekt nalazi se poveznica prema mrežnom mjestu originalnog digitalnog objekta.

Hrvatski arhiv weba zbirka je sadržaja preuzetih s weba. Njegova je svrha preuzimanje i trajno čuvanje publikacija s interneta kao dijela hrvatske kulturne baštine. Publikacije se za arhiviranje odabiru prema zadanim kriterijima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nakladnici i autori mrežnih publikacija mogu putem obavijestiti Knjižnicu o izlaženju svoje publikacije. Arhivirane publikacije dostupne su putem kataloga NSK i na stranici arhiva haw.nsk.hr.

OpenAIRE ima za cilj poduprijeti provedbu otvorenog pristupa u Europi. Osigurava sredstva za promociju i realizaciju širokog usvajanja politike otvorenog pristupa, kao što je navedeno u smjernicama ERC znanstvenog Vijeća za otvoreni pristup i pilot otvorenog pristupa koji je pokrenula Europska komisija. OpenAIRE sadrži 11.556.493 publikacija iz 606 izvora podataka. Čak 11.159.756 je objavljeno u otvorenom pristupu, i 116.549 od njih su povezani s financiranjem.

The World Digital Library (WDL) je projekt američke Kongresne knjižnice, provodi se uz potporu Ujedinjenih naroda za obrazovanje, kulturne i znanstvene organizacije (UNESCO), te u suradnji s knjižnicama, arhivima, muzejima, obrazovnim institucijama, te međunarodnim organizacijama iz cijelog svijeta. WDL čini dostupnim na Internetu, besplatno i u višejezičnom formatu, značajne primarne materijale iz svih zemalja i kultura.

Zenodo gradi i raditi jednostavne i inovativne usluge koje omogućuju istraživačima, znanstvenicima, EU projektima i institucijama da podijele i izlože rezultate multidisciplinarnih istraživanja (podatke i publikacije) koja nisu dio postojećih institucionalnih ili predmetnih repozitorija istraživačkih zajednica.

Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva (ARA) na jednom web-sjedištu agregira metapodatke hrvatskih repozitorija s implementiranom podrškom za OAI-PMH. Porastom broja repozitorija s otvorenim pristupom (institucionalni repozitoriji, časopisi, zbornici s konferencija, arhive web-sjedišta) pojavila se potreba za ovakim sustavom.

Social Science Research Network (SSRN) je svjetska suradnička mreža od preko 283.200 autora i više od 1,7 milijuna korisnika, a koja je posvećena brzom širenju socijalne znanosti na svjetskoj razini. Utemeljena 1994, sastavljena je od niza specijaliziranih istraživačkih mreža iz svake od društvenih znanosti. Svaka od SSRN-a mreža potiče ranu distribuciju rezultata istraživanja pregledom i distribucijom podnesenih sažetaka i punih tekstova radova znanstvenika iz cijelog svijeta.

OpenDOAR je mjerodavan direktorij akademskih repozitorija s otvorenim pristupom. Svaki OpenDOAR repozitorij je posjetilo naše osoblje projekta te je provjerilo podatke koje se nalaze tamo. Ovaj pristup koji ulazi u dubinu se ne oslanja na automatizirane analize i daje kvalitetan i kontroliran popis repozitorija.