Poslijediplomski specijalistički studij Kazneno pravo

III. semestar

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI

U trećem semestru Studijskim programom predviđeno je pisanje jednog seminarskog rada te uz konzultacije s mentorom, izrada i obrana završnog rada.

Ispunjenjem svih obveza trećeg semestra student stječe 30 ECTS bodova.