Uprava fakulteta

Dekan

Prodekanica za nastavu i studente

Prodekanica za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije

Prodekan za poslovanje, razvoj i projekte