Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo

Upisi

UVJETI UPISA

Pravo upisa na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo imaju pristupnici koji su završili:

1. sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava (ranije: sveučilišni dodiplomski studij prava),
2. stručni diplomski studij Kriminalistika (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika, stručni studij diplomirani kriminalist – VII/I Stupnja),
3. stručni diplomski studij Javna uprava (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Javna
uprava).

Pristupnici sa završenim stručnim diplomskim studijem Kriminalistike (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistika, stručni studij diplomirani kriminalist – VII/I Stupnja) i stručnim diplomskim studijem Javna uprava (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava) u obvezi su položiti razlikovne ispite tijekom prvog semestra studija iz kolegija Kazneno pravo i Kazneno procesno pravo u skladu sa studijskim programom sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo. Obveze polaganja razlikovnih ispita oslobođeni su oni pristupnici za koje Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenja uvjeta za upis Studija utvrdi da ispunjavaju uvjet od najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja Studija sukladno čl. 61. st. 4. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” br. 119/22).

NATJEČAJ ZA UPIS U AKADEMSKOJ 2024./2025. GODINI (JOŠ NIJE OBJAVLJEN BITI ĆE KRAJEM SVIBNJA 2024.)!

Tekst natječaja za upis IV. generacije polaznika na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo u akademskoj 2024./2025. godini dostupan je OVDJE

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

  1. Popunjen obrazac prijave na studiji
  2. Preslika diplome o završenom sveučilišnom studiju ili stručnom diplomskom studiju,
  3. Preslika domovnice, rodnog lista ili dokaza o državljanstvu
  4. Osobno potpisanu izjavu o plaćanju troškova školarine (ukoliko pristupnik sam plaća školarinu) ovjerenu kod javnog bilježnika ili odluku poslodavca o plaćanju troškova školarine (ukoliko poslodavac plaća školarinu),
  5. Dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu, odluka o imenovanju, rješenje o rasporedu ili drugi
    akt iz kojeg je razvidno na kojim je poslovima radio pristupnik i koliko dugo),
  6. Životopis.