Izvješća dekana

Izvješća Dekana o djelatnosti Pravnog fakulteta Osijek u prethodnim akademskim godinama:

Izvješća: