• Datoteke
  • Hrvatski
  • English
ECTS bodovi90
Vrsta studijasveučilišni specijalistički
Trajanje3
1. semestar
PredmetObavezni
Kazneno procesno pravo - opći dio
Suzbijanje organiziranog kriminaliteta
Medicinsko kazneno pravo
Mlađe osobe u kaznenom pravu
2. semestar
PredmetObavezni
Kazneno pravo u sudskoj praksi
Kazneno procesno pravo - posebni dio
Poredbeno kazneno pravosuđe
Međunarodno kazneno pravo
Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba