Doktorski studij Pravo

I. – III. generacija – druga godina / uvjeti za upis treće godine

I. generacija

III. semestar
Naziv kolegija

Broj sati

Status kolegija

Nositelj

ECTS
Obvezni predmet modula III

30

obvezni

12

Izborni predmet III

20

izborni

8

Istraživački seminar I

obvezni

mentorski

4

Znanstveni rad I

obvezni

mentorski

6

Ukupno

30

VI. semestar
Naziv kolegija

Broj sati istraživanja

Status kolegija

Nositelj

ECTS

Istraživački seminar II

obvezni

mentorski

4

Znanstveni rad II

obvezni

mentorski

6

Izrada prijave i javna obrana teme doktrskog rada

obvezni

20

Ukupno

30

 

Prilikom upisa u III., odnosno IV. semestar doktorand mora ostvariti najmanje 15 ECTS bodova u prethodnom semestru

II. i III. generacija

I. semestar
Naziv kolegija

Broj sati

Status kolegija

Nositelj

ECTS
Obvezni predmet modula III

20

obvezni

predmetni nastavnik

10

Izborni predmet III 15

izborni

predmetni nastavnik

8

Znanstveni rad I konzultacije

obvezni / u dogovoru s predmetnim nastavnikom

predmetni nastavnik

12

Ukupno 35 sati

30

II. semestar
Naziv kolegija

Broj sati istraživanja

Status kolegija

Nositelj

ECTS

Znanstveni rad II konzultacije

obvezni / u dogovoru s predmetnim nastavnikom

mentorski

10
Izrada prijave i javna obrana teme doktrske disertacije

obvezni

20

Ukupno

30

Uvjeti za upis treće godine

Za upis treće godine, odnosno 5. semestra, student mora imati javno obranjenu prijavu teme i steći minimalno 120 ECTS bodova.

Postupak prijave teme:

Hodogram prijave teme doktorske disertacije

Obrasci:

Obrazac prijave teme doktorske disertacije (Obrazac DR.SC. 1)
Izvješće Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorske disertacije (Obrazac DR.SC. 2)