Međunarodni projekti

SEELS

Pravni status i zaštita međunarodno raseljenih osoba, izbjeglica, tražitelja azila i „nevidljivih“ bez osobnih isprava

The Legal Status and Protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum Seekers and ‘Invisible’ Persons without IDs

Ovaj istraživački projekt bavi se problematikom pravnog statusa i zaštite međunarodno raseljenih osoba, izbjeglica, tražitelja azila i „nevidljivih“ bez osobnih isprava. Okosnicu znanstveno-istraživačkog rada čine međunarodni i europski propisi i pravni standardi postupanja, s fokusom na njihov utjecaj na propise, pravne standarde i praksu u nacionalnim sustavima partnera na projektu (Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovina, Hrvatskoj).

Projekt je odobrio SEELS – Mreža pravnih fakulteta jugoistočne Europe. Započeo je 1. siječnja 2020. i  traje dvije godine.

Nositelj projekta je Pravni fakultet Sveučilišta u Nišu, a partneri su Pravni fakultet Sveučilišta u Zenici, Iustinianus Primus Pravni fakultet Sveučilišta Ss. Cyril i Methodius Skopje te Pravni fakultet Sveučilišta josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Financira:

Aktivnosti

Završna konferencija

Završna konferencija održava se 28.5.2021. u hibridnom obliku, stoga će se predstavljanje rezultata istraživanja moći popratiti i virtualno putem Zoom aplikacije. Rezultate istraživanja i nacionalne...

Drugi sastanak projektnih partnera

Drugi sastanak projektnih partnera održan je u organizaciji Pravnog fakulteta u Osijeku. Održao se 20. studenog 2020. godine, putem platforme Zoom. Dnevni red sastanka bio...

Nacionalni seminar

U četvrtak i petak 10.-11.12.2020. na Pravnom fakultetu Osijek (platforma Zoom) održan je nacionalni seminar na temu pravnih posljednica prisilnih migracija. Kroz četiri sesije predstavnici...

Nacionalni seminar – najava događanja

Nacionalni seminar Prisilne migracije održat će se 10. i 11. proscina 2020. godine, u okviru projekta The Legal Status and Protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum...

Prvi sastanak projektnih partnera

Dana 26. veljače 2020. godine, na Pravnom fakultetu Iustinianus Primus u Skopju održan je prvi sastanak projektnih partnera.  Na sastanku su partneri razgovarali o ciljevima...

O projektu

Projekt The Legal Status and Protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum Seekers and ‘Invisible’ Persons without IDs / Pravni status i zaštita međunarodno raseljenih osoba, izbjeglica, tražitelja azila i „nevidljivih“ bez osobnih isprava svoj ratio temelji na aktualnoj migrantskoj krizi, najvećem masovnom kretanju stanovništva nakon Drugog svjetskog rata. Četiri države projektni partneri nalaze se na tzv. zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti te se susreću sa raznim pravnim problemima koji se tiču statusa i zaštite migranata kao ranjive skupine. Ta pitanja uređena su nacionalnim propisima, međunarodnim konvencijama i pravom EU. Još uvijek postoje i pitanja koja je tek potrebno riješiti, a proizlaze ponajviše proizlaze iz činjenice kako su mnoge države duž zapadnobalkanske rute svojim zakonodavstvom ograničile pravo migranata na međunarodnu zaštitu.

Projekt je jedinstven iz više razloga. Osmišljen je s ciljem umrežavanja pravnih fakulteta u četiri države na zapadnobalkanskoj migrantskoj ruti, te s ciljem prevladavanja jaza između teorije i prakse. Pravni će fakulteti organizirati seminare razmjene za dionike projekta (u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj) i studente prava na svim razinama studija uključenih fakulteta. Seminari će se temelji na temama specifičnim za pojedinu zemlju, s ciljem prenošenja znanja o pravnom položaju migranata, kako je uređeno različitim granama prava (međunarodno javno pravo, međunarodno privatno pravo, socijalno i radni pravo, ljudska prava, europsko prava i povezane politike azila).

Uspostavljena suradnja imat će praktički učinak pružajući pravnu pomoć dionicima (pravosudna tijela, administrativno osoblje u državnim institucijama, lokalna vlast, nevladine organizacije) koji su izravno uključeni u zaštitu migranata. Sudjelovanje studenata na seminarima razmjene značajno je radi nadogradnje njihovog znanja, posebno uzimajući u obzir kako ova pravna pitanja uglavnom nisu uključena u trenutne kurikulume.

Na temelju prikupljenih podataka, znanstvenici s partnerskih fakulteta analizirat će nacionalni sustav zaštite i izraditi nacionalna izvješća. Imenovani vanjski stručnjaci izradit će model izvješća o specifičnim temama, s obzirom na EU standarde zaštite migranata. Model izvješća ukazat će na postignutu razinu usklađenosti nacionalnih pravnih sustava sa pravnom stečevinom EU u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji (države kandidatkinje) i Bosni i Hercegovini (potencijalnoj državi kandidatkinji). Imajući u vida da ni na razini EU standardi zaštite još uvijek nisu u potpunosti postavljani, rasprava o nacionalnim izvješćima značajna je i za Hrvatsku (državu članicu EU). Projektni koordinator i projektni partneri organizirat će Regionalnu znanstvenu konferenciju, na kojoj će se raspravljati o nacionalnim izvješćima te predlagati zajedničke strategije za poboljšanje nacionalnog zakonodavstva i prevladavanje uočenih nedostataka.

Konačni rezultat projekta bit će objava Vodiča za dobru praksu, referentnog materijala za dionike svih zemalja partnera.

Projektni partneri

Koordinator:

Pravni fakultet, Sveučilište u Nišu
(Srbija)

Partneri:

Pravni fakultet,
Sveučilište u Zenici
(Bosna i Hercegovina)

Pravni fakultet Iustinianus Primus,
Sveučilište Ss. Cyril and Methodius u Skopju
(Sjeverna Makedonija)

Pravni fakultet,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
(Hrvatska)

Istraživački tim

Voditeljica istraživačkog tima:

Prof. dr. sc. Mirela Župan

Ostali članovi:

Doc.dr.sc. Dunja Duić

Doc.dr.sc. Ana Đanić Čeko

Doc.dr.sc. Helga Špadina

Doc.dr.sc. Paula Poretti

Doc.dr.sc. Mirjana Kondor-Langer,
Visoka policijska škola

Lana Kovačić Markić, mag. iur,
savjetnica na Ustavnom sudu RH i doktorand

Martina Drventić, mag. iur., doktorand