Knjižnica

Knjige

Serija Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta pruža članak po članak analizu svih bitnih, organizacijskih i proceduralnih odredbi Konvencije o pravima djeteta i njegova dva neobavezna protokola. Svaki svezak iz serije obuhvaća članak CRC-a. Za svaki se članak vrši usporedba sa srodnim odredbama o ljudskim pravima, nakon čega slijedi detaljno istraživanje prirode i opsega državnih obveza koje proizlaze iz tog članka. Autor svezaka su stručnjaci za temu koja se pregledava.

Projekt Gutenberg nudi više od 49.000 besplatnih e-knjiga. Možete birati između besplatnih ePub knjiga, besplatnih kindle knjiga, preuzmite ih ili ih čitajte online. Mi donosimo e-knjige visoke kvalitete: sve naše e-knjige su ranije objavili bona fide izdavači. Digitaliziramo i marljivo radimo korekturu uz pomoć tisuća volontera.

The Online Books Page je web stranica koja olakšava pristup knjigama koje su slobodno dostupne putem Interneta. Ona također ima za cilj potaknuti razvoj takvih online knjiga, za dobrobit i pouku svih. Popisuje više od 2 milijuna besplatnih knjiga na internetu.

Regionalni ured Zaklade Friedrich Ebert u Zagrebu otvoren je 1996. godine odgovoran je za projekte u Hrvatskoj i Sloveniji. Zaklada Friedrich Ebert posvećena je osnovnim vrijednostima socijalne demokracije: slobodi, pravdi i solidarnosti.

OAPEN knjižnica sadrži slobodno dostupne akademske knjige, uglavnom iz područja humanističkih i društvenih znanosti. OAPEN radi s izdavačima kako bi izgradili kvalitetnu kontroliranu zbirku knjiga s otvorenim pristupom, i pruža usluge za izdavače, knjižnice i istraživače iz područja širenja, osiguranja kvalitete i digitalnog očuvanja.