Knjižnica

Enciklopedije

Enzyklopädie Europarecht
Povijesno-pravno kategorizirana jedinstvenim profilom, “Europa” se često poistovjećuje s Europskom unijom. Međutim, ova – nedvojbeno najvažnija – organizacija samo je jedna od mnogih koje Europljani koriste za postizanje zajedničkih ciljeva.
ESM, EEA, Vijeće Europe, unutar svog okvira ECHR s neovisnim tijelima, EFTA, CEFTA, Beneluks, Nordijsko vijeće, Vijeće Baltičkog mora, Baltička suradnja, Eurocontrol, Energetska zajednica, EAG, EPO, OECD, OESS, NATO i CIS stoje uz bok. Sektorski sporazumi (EU-Švicarska, SSP, Istočno partnerstvo, Sporazum o pridruživanju EU-Turska, Unija za Mediteran) upotpunjuju sliku. Organizacijska raznolikost odgovara rascjepkanosti pravnih izvora europskog prava, kojoj se do sada nije suprotstavio konceptualno vođen i pravno pozitivno pouzdan cjelokupni prikaz. “Enciklopedija europskog prava” postavlja koordinirano prodiranje u pojedina područja.

Encyclopedia of International Economic Law
Enciklopedija je definitivno referentno djelo o međunarodnom ekonomskom pravu. Ovaj sveobuhvatni resurs pomaže u redefiniranju polja predstavljanjem međunarodnog ekonomskog prava u najširem kontekstu u stvarnom svijetu.

Encyclopedia of Private International Law
Uloga i karakter privatnog međunarodnog prava strahovito se promijenio tijekom proteklih desetljeća. Uz stalni porast globalne i regionalne međusobne povezanosti, praktično je značenje discipline naraslo. Jednako tako, porastao je i broj zakonodavnih aktivnosti na nacionalnoj, međunarodnoj i, najvažnije, europskoj razini. S vrsnim uredničkim timom, 500 jedinica sadržaja i autorstva od gotovo 200 najistaknutijih znanstvenika na svijetu, Enciklopedija međunarodnoga međunarodnog prava je konačan referentni rad u području. 57 različitih zemalja predstavljaju autori koji su rasvijetlili trenutno stanje privatnog međunarodnog prava diljem svijeta, pružajući jedinstven uvid u disciplinu i na koji način utječe globalizacija i povećana regionalna integracija.

Elgar Encyclopedia of Environmental Law značajno je referentno djelo koje pruža sveobuhvatnu pokrivenost ovog dinamičnog područja. Enciklopedija je organizirana u 12 svezaka o vrhunskim temama – kao što su voda, energija i klimatske promjene – koje odražavaju neka od najhitnijih problema s kojima se danas suočavamo. Svaki svezak ispituje ključne elemente prava, bitne koncepte i najnovija istraživanja kroz sažete, strukturirane zapise koje su napisali međunarodni stručnjaci. Svaki unos uključuje opsežnu bibliografiju kao polazište za daljnje istraživanje

Elgar Encyclopedia of Human Rights najopsežnije je referentno djelo u području međunarodne zaštite ljudskih prava. Enciklopedija se bavi čitavim rasponom tema povezanih s proučavanjem i prakticiranjem ljudskih prava u suvremenom svijetu. Teme se kreću od materijalnih ljudskih prava do relevantnih institucija, pravnih dokumenata, konceptualnih i proceduralnih pitanja međunarodnog prava. Enciklopedija je posebno usmjerena na međunarodno pravo o ljudskim pravima, ali je istodobno obogaćena pristupima iz širih društvenih i znanosti što je čini uistinu jedinstvenim i multidisciplinarnim resursom. Novi će se unosi dodavati svaki mjesec, a preuzimanja u PDF-u bit će dostupna nakon dovršetka Enciklopedije u ljeto 2022. godine.

The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL) je sveobuhvatan online resurs koji sadrži recenzirane članke o svakom aspektu javnog međunarodnog prava. Pisano i uređeno od strane neusporedivog tima od preko 800 znanstvenika i praktičara, objavljeno u partnerstvu s Fondacijom Max Planck za međunarodni mir i vladavinu zakona i ažurirano tijekom cijele godine, ovo je glavno referentno djelo, koje sadrži preko 1700 članaka,i bitno je za svakoga tko istražuje ili poučava međunarodno pravo.

Hrvatska enciklopedija, nova velika opća enciklopedija Leksikografskog zavoda, njegovo je temeljno izdanje i jedan od središnjih, trajnih programa nacionalne kulture. Započeta 1999, peti je takav pothvat na hrvatskome jeziku, nakon Hrvatske encikopedije M. Ujevića, Enciklopedije Leksikografskog zavoda i dvaju izdanja Opće enciklopedije, koje nasljeduje u leksikografskoj pouzdanosti i temeljnom iskustvu, osvježen i proširen nesputano obrađenim sadržajima hrvatske nacionalne baštine i suvremenosti.

Encyclopaedia Britannica je sveobuhvatna enciklopedija nastala na engleskom jeziku. Njeno prvo izdanje izlazilo je u periodu od 1768. do 1771. i imalo je 3 knjige. Najnovije peto izdanje ove enciklopedije izdano je 1985. i sadrži 32 knjige, a također postoji i na CD-ROM-ovima,ali i online.

Pred Vama je projekt Tko je tko u hrvatskoj znanosti koji predstavlja pokušaj da se na jednom mjestu objedine podaci o hrvatskim znanstvenicima. Ovaj i-projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa nastoji promovirati hrvatske znanstvenike u zemlji i inozemstvu, te poboljšati komunikaciju i razmjenu informacija među znanstvenicima.

Od svog osnutka, Stanford Encyclopedia of Philosophy je dizajnirana tako da se svaki novi unos održava i ažurira od strane stručnjaka ili skupine stručnjaka u polju. Sve unose i materijalna ažuriranja provjeravaju članovi istaknutog uredništva prije nego budu objavljeni. Slijedom toga, naš dinamični referentni rad održava akademske standarde, a ujedno razvija i prilagođava kako bi bio u toku s novim istraživanjima.

Proleksis enciklopedija je klasična, urednički nadzirana enciklopedija, ali po mogućnostima novih komunikacija, ona je i moderna elektronička enciklopedija, otvorena za vanjsku suradnju. Naša je želja da se Proleksis enciklopedija razvija ne samo zalaganjem urednika, nego i suradnjom njenih korisnika, te da postane jedan od prvih portala slobodnog pristupa na kojem će korisnici i uz vlastitu suradničku pomoć naći osnovne, a u perspektivi i sve razgranatije informacije o cjelini znanja i iskustva koje donose klasične i moderne enciklopedije.