Stručni diplomski studij Javna uprava

Upisi u više godine

Objave

Više

  Upisi u II. godinu  Stručnog diplomskog studija Javna uprava

  Studenti 1. godine Stručnog diplomskog studija Javna uprava koji su stekli uvjet za upis u 2. godinu studija (uvjet: ostvarena 52 ECTS boda, 2 položena seminara,...

  Uvjeti upisa u 2. godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave

  Studenti koji su ostvarili uvjet za upis u drugu godinu, studija prema Studijskom programu Stručnog diplomskog studija Javna uprava toč. 4.2. pristupit će upisima...

  Upisi u II. godinu  Specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava

  Studenti 1. godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija Javna uprava koji su stekli uvjet za upis u 2. godinu studija (uvjet: ostvarena 52 ECTS boda, 2 položena...

  Uvjeti upisa u 2. godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave

  Studenti koji su ostvarili uvjet za upis u drugu godinu, studija prema Studijskom programu Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave  toč. 4.2. pristupit će...