Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava

Upisi u više godine

Objave

Više

    Uvjeti upisa u 2. godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave

    Studenti koji su ostvarili uvjet za upis u drugu godinu, studija prema Studijskom programu Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave  toč. 4.2. pristupit će...