Službenik za zaštitu osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Opća uredba primjenjuje se u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj.  Opća uredba utvrđuje načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek svoju djelatnost i poslovanje usklađuje s odredbama Opće uredbe te u svrhu zaštite osobnih podataka poduzima sve organizacijske mjere u skladu s propisima. Pravni fakultet transparentno prikuplja i obrađuje podatke samo u mjeri koja je nužna za izvršavanje službenih ovlasti Fakulteta na temelju zakona i propisa ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili na temelju posebne privole.

Ostvarivanje prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku od voditelja obrade zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka ili predajom zahtjeva na urudžbeni zapisnik Fakulteta.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Jelena Trojan, mag. iur.
T +3831 224 500; 224 518
F +3831 224 540

Email: sluzbenikZOP@pravos.hr

Zakonski okvir: