Kandidati izvan Hrvatske

UPIS NA STUDIJ U HRVATSKOJ

 

Najvažnije informacije za kandidate koji su srednju školu završili u inozemstvu

Prijava u sustav kandidata s dvojnim državljanstvom

Ukoliko se u sustav prijavljuje kandidat koji ima dvojno državljanstvo, od kojih je jedno hrvatsko, u sustav se prijavljuje kao hrvatski državljanin. U slučaju kada kandidat ima dvojno državljanstvo od kojih niti jedno nije hrvatsko, prijavu u sustav vrši odabirom jednog državljanstva pri čemu ga ne može mijenjati unutar jedne godine. Kada se radi o kandidatima koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno državljanstvo države članice Europske unije, ti kandidati imaju ista prava kao i hrvatski državljani i pod istim uvjetima konkuriraju na istim rang listama.

Način registracije u sustav

Registracija u sustav za prijave studijskih programa vrši se na portalu Postani student – www.postani-student.hr, pri čemu se registracija vrši u ljetnom ili jesenskom upisnom roku sukladno rasporedu i kalendaru – https://www.studij.hr/kalendar.

Prilikom prijave u sustav Postani student, kandidati koji su završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje izvan Republike Hrvatske, registraciju vrše putem sljedećeg linka – https://www.postani-student.hr/Ucenici/RegistracijaK.aspx („Završavam ili sam završio/la srednje obrazovanje izvan RH i želim se registrirati“). Kada kandidat izvrši uspješnu registraciju prijavom u sustav Postani student, na uneseni broj mobitela zaprimit će SMS poruku s korisničkim podacima, a uspješnom prijavom u sustav kandidat je dužan prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa.

Što je PIN, a što TAN?

PIN je osobni identifikacijski broj kojim se omogućava dodatna zaštita i privatnost svakog kandidata. TAN je broj kojim kandidat potvrđuje značajne radnje u sustavu.

Prijava u sustav Postani student

Prijava u sustav Postani student – www.postani-student.hr moguća je putem računala. Dvije su moguće situacije:

  1. kandidati koji izvan Republike Hrvatske polaganjem vanjsko vrednovanoga završnog ispita završavaju ili su završili srednje obrazovanje usporedivo s najmanje četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, mogu se prijaviti na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, pri čemu se rezultati njihova završnog ispita priznaju kao rezultati ispita državne mature, no moraju ispuniti preduvjete i položiti

dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti ako ih zahtijeva pojedini studijski program

  1. b) kandidati koji izvan Republike Hrvatske, polaganjem završnoga ispita koji nije vanjsko vrjednovan, završavaju ili su završili srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj, mogu polagati ispite državne mature koje je visoko učilište utvrdilo kao uvjete za upis. Na studijski program mogu se prijaviti i ukoliko ne polože ispite državne mature, ali u tome slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već za upis konkuriraju samo s ocjenama koje su stekli tijekom srednjega obrazovanja, posebnim postignućima i rezultatima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje provode pojedina visoka učilišta.

Potrebna dokumentacija

Kandidati koji su u inozemstvu završili srednjoškolsko obrazovanje, nisu dužni polagati ispite državne mature sa svrhom upisa na visoka učilišta. Kandidati koji su završili/završavaju srednjoškolsko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, a namjeravaju polagati ispite države mature, za slanje dokumentacije obraćaju se Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu, izuzev Bosne i Hercegovine, a prijavljuju ispite državne mature, ovjerene preslike potrebne dokumentacije dostavljaju na adresu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10 000 Zagreb preporučenom poštom. Isti postupak vrijedi i za kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu, a prijavljuju samo studijske programe.

Prijava ispita državne mature

Prijava ispita državne mature vrši se na mrežnoj stranici Postani student u izborniku Moj odabir. Obvezni ispiti državne mature su hrvatski jezik, matematika i strani jezik, a razine obveznih ispita su A (viša) i B (niža). Kandidati mogu odabrati i izborne predmete. U jednom roku, može se prijaviti maksimalno 6 ispita iz izbornih predmeta.

Prijava studijskih programa i dodatne provjere

Kandidati mogu odabirati jednopredmetne i dvopredmetne studijske programe, prilikom prijave mogu odabrati do 10 studijskih programa prema prioritetima. Neka visoka učilišta za prijavu ili upis na određene studijske programe zahtijevaju ispunjavanje određenih preduvjeta, o čemu se potrebno pravovremeno informirati (npr. slušanje određenog predmeta dvije školske godine).

Neka visoka učilišta provode i dodatne provjere o čemu se kandidati informiraju na mrežnoj stranici Postani student prijavom u sustav. Detaljnije se kandidati mogu informirati o dodatnim provjerama izravno na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Bodovanje za upis na studijske programe

Prilikom upisa na studij, bodovi se dodjeljuju temeljem ocjena iz srednje škole, položenih ispita državne mature, dodatnih provjera znanja i sposobnosti te posebnih postignuća. Ostvarene bodove kandidati mogu vidjeti prijavom u sustav Postani student (Moji rezultati > Rezultati po prijavljenim studijskih programima > Detaljna struktura bodova)

Rang-liste

Svaki kandidat može prijaviti do 10 studijskih programa prema prioritetima. Kandidat ostvaruje pravo upisa samo na jedan studijski program (to je studijski program pored kojeg će pisati DA). Nakon formiranja liste prioriteta, za svaki prijavljeni studij može se vidjeti koliko bodova je ukupno ostvareno, detaljna struktura bodova, rang prema bodovima, upisna kvota, najbolji izbor, cjelokupne rang-liste i upisni broj (pojavljuje se u trenutku objave konačnih rang-lista uz studijski program na kojemu je kandidat ostvario pravo upisa).

Ukratko

Kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju:

1. registrirati se kao novi korisnik na mrežnoj stranici Postani student (www.postani-student.hr) pri registraciji korisniku će SMS-om biti dostavljena korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN

2. unijeti osobne podatke i podatke o školovanju

3. unijeti završne ocjene iz svih nastavnih predmeta srednje škole

4. prijaviti željene ispite državne mature i studijske programe

Više o upisima za kandidate koji su završili srednju školu u inozemstvu: https://www.studij.hr/sve-o-prijavama

OBAVIJESTI
Detaljne obavijesti o upisu pristupnici mogu dobiti u Uredu za studente i studije na e-mail: referada@pravos.hr i na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pravos.unios.hr/

 

PRIJELAZ STUDENATA NA PRAVNI FAKULTET OSIJEK

Studenti iz inozemstva koji imaju namjeru studij nastaviti na Pravnom fakultetu Osijek u obvezi su prvo uputiti zahtjev na:

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA
Odjeljak za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, priznavanje razdoblja studija i ECTS bodova
Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek, Hrvatska
E-mail: akademsko.priznavanje@unios.hr
Telefon: +385 31 22 41 83

Nakon dobivenog Rješenja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, student je u obvezi poslati Rješenje i pisani zahtjev za prijelaz Pravnom fakultetu Osijek.

 OBAVIJESTI
Detaljne obavijesti o upisu pristupnici mogu dobiti u Uredu za studente i studije na e-mail: referada@pravos.hr i na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pravos.unios.hr/

UPISI ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE za upis u I. godinu studija u statusu redovitog studenta – bez državne mature

Na studij se mogu prijaviti Hrvati izvan Republike Hrvatske. Ova kategorija se odnosi na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji. Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo, Republici Bugarskoj i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke. Ova kvota nije namijenjena pripadnicima suvremenog i konstitutivnoga hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Kandidati se prijavljuju Pravnom fakultetu Osijek i obvezni su dostaviti dokumentaciju objavljenu na internetskoj stranici Fakulteta po objavi Natječaja za upis u I. godinu studija.

OBAVIJESTI
Detaljne obavijesti o upisu pristupnici mogu dobiti u Uredu za studente i studije na e-mail: referada@pravos.hr i na internetskoj stranici Fakulteta: https://www.pravos.unios.hr/