Sveučilišni specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

Ustrojstvo

Voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovno pravo i poslovne transakcije

Prodekanica za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije

Referada za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje