Dijete u pravosuđu

Predmeti

Popis obveznih i izbornih predmeta

Obvezni predmeti:

 1. PRAVNE OSNOVE PROCESNIH PRAVA DJETETA
 2. DIJETE U OBITELJSKIM SUDSKIM I UPRAVNIM POSTUPCIMA
 3. DIJETE U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM PRAVU
 4. UVOD U RAZVOJNU PSIHOLOGIJU
 5. KOMUNIKACIJA I INTERVJUIRANJE DJECE
 6. UTJECAJ TRAUME I VISOKOKONFLIKTNOG RODITELJSTVA NA DJECU

Izborni predmeti:

 1. PRIMJENA KONVENCIJSKIH NAČELA U ZAŠTITI PRAVA DJECE S INVALIDITETOM
 2. SMJERNICE ZA RAD I KOMUNIKACIJU S DJECOM S PROBLEMIMA U PONAŠANJU
 3. DIJETE I POSTUPCI ZAŠTITE OD OBITELJSKOG NASILJA
 4. DIJETE U EUROPSKIM PREKOGRANIČNIM SUDSKIM POSTUPCIMA
 5. ZAŠTITA DJECE MIGRANATA I AZILANATA

Broj sati izvođenja programa i bodovna vrijednost

Red.br. Obvezni kolegiji Nositelji kolegija Ukupno sati ECTS P V
1. Pravne osnove procesnih prava djeteta Prof. dr. sc. Branka Rešetar

Doc. dr. sc. Nataša Lucić

7 1 5 2
2. Dijete u obiteljskim sudskim i upravnim postupcima Prof. dr. sc. Branka Rešetar

Doc. dr. sc. Nataša Lucić

7 1 5 2
3. Dijete u kaznenom i prekršajnom pravu Izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić 7 1 5 2
4. Uvod u razvojnu psihologiju Izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević 7 1 5 2
5. Komunikacija i intervjuiranje djece Izv. prof. dr. sc. Daniela Šincek

Univ.spec. Višnja Matić

15 3.5 5 10
6. Utjecaj traume i visokokonfliktnog roditeljstva na djecu Izv. prof. dr. sc. Katarina Dodig Čurković 7 1 5 2
Red.br. Izborni kolegiji

* Polaznici izabiru tri od ponuđenih kolegija

Nositelji kolegija Ukupno sati ECTS P V
1. Primjena konvencijskih načela u zaštiti prava i interesa djece s invaliditetom Prof. dr. sc. Branka Rešetar

 

5 0.5 5 0
2. Dijete i postupci zaštite od obiteljskog nasilja Izv. prof. dr. sc. Barbara Herceg Pakšić

Doc. dr. sc. Nataša Lucić

5 0.5 5 0
3. Dijete u europskim prekograničnim sudskim postupcima Prof. dr. sc. Mirela Župan 5 0.5 5 0
4. Smjernice za rad i komunikaciju s djecom s problemima u ponašanju Izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević

 

5 0.5 5 0
5. Zaštita djece migranata i azilanata Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević

Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić

5 0.5 5 0
Ukupno 65 10 45 20

*P- predavanja V-vježbe