Knjižnica

Digitalni izvori EU

e-publikacije

Službeni list Europske unije

Elektronička izdanja Službenog lista Europske unije objavljena nakon 1. lipnja 2013 vjerodostojna su tj. imaju pravnu vrijednost (vidi Uredbu (EU) br. 216/2013). Tiskano izdanje više nema pravnu vrijednost – osim u slučajevima kada zbog nepredviđenih smetnji u radu naših informacijskih sustava ne možemo objaviti elektroničko izdanje SL-a (Tiskana izdanja SL-a s pravnim učinkom). Elektronička izdanja Službenog lista sadržavaju napredan elektronički potpis, kojim se osigurava vjerodostojnost, cjelovitost i nepromjenjivost.

Publikacije Predstavništva Europske unije u Republici Hrvatskoj

U ovom odjeljku možete pronaći lokalne publikacije o EU-u i Hrvatskoj koje su izdali Izaslanstvo ili Predstavništvo Europske unije u Republici Hrvatskoj. Publikacije drugih institucija i agencija Europske unije dostupne su na stranicama internetske knjižare EU-a. Na ovim ćete stranicama također pronaći internetski katalog i arhivu svih publikacija Europske unije.

Publikacije u izdanju MVEP-a

U ovom odjeljku možete pronaći lokalne publikacije o EU-u i Hrvatskoj koje su izdali Ministarstvo vanjskih i europskih poslova  Republike Hrvatske.

EU Bookshop mrežna je knjižara, knjižnica i arhiva koja sadržava publikacije izdane nakon 1952. Obuhvaća 100 000 tiskanih publikacija i 190 000 povezanih elektroničkih izdanja (PDF, e-knjiga, CD-ROM, DVD itd.) na više od 50 jezika, uključujući 24 službena jezika EU-a. Određena tiskana izdanja dostupna su uz neznatnu naknadu, dok su e-knjige i izdanja u formatu PDF besplatni. Autori većine publikacija EU Bookshopa institucije su EU-a, poput Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća EU-a te agencija i ostalih tijela EU-a.

e-dokumenti

Lisabonski ugovor

Lisabonski ugovor (također i Reformski ugovor), punim nazivom Ugovor iz Lisabona o izmjenama i dopunama Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o osnivanju Europske zajednice, međunarodni je ugovor koji je potpisan u Lisabonu 13. prosinca 2007.godine s ciljem rješavanja pitanja daljnjeg institucionalnog funkcioniranja Europske unije. Lisabonski ugovor dopunjuje postojeće ugovore o Europskoj uniji i Europskoj zajednici, ne zamjenjujući ih. Ugovor je stupio na snagu 1. prosinca 2009., nakon što je prošao proces ratifikacije u svim državama članicama EU.

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji je međunarodni ugovor između država članica EU-a i Hrvatske čije je sklapanje i stupanje na snagu pravna pretpostavka za ostvarivanje članstva Hrvatske u Europskoj uniji i Europskoj zajednici za atomsku energiju. Ugovor je potpisan u Bruxellesu 9. prosinca 2011. godine.

Službeni izvori i baze EU

Stranice EUR-Lexa omogućavaju besplatan pristup na 23 službena jezika EU-a: Službenom listu Europske unije, zakonodavstvu EU-a (ugovori EU-a, direktive, uredbe, odluke, pročišćeni zakonodavni tekstovi itd.), pripremnim aktima (zakonodavni prijedlozi, izvješća, zelene i bijele knjige itd.), sudskoj praksi EU-a (presude, odluke itd.), međunarodnim sporazumima, dokumentima EFTA-e i drugim javnim dokumentima. Također se mogu pratiti zakonodavni postupci. Baza podataka svakodnevno se ažurira i sadržava više od 3 milijuna stavki među kojima su i neki tekstovi iz 1951. Uz svaki dokument prikazani su analitički metapodaci (upućivanje na objavu, datumi, ključne riječi itd.) razvrstani prema različitim karticama: o dokumentu, tekst, povezani dokumenti, postupci (životni ciklus dokumenta), sve. Dostupan je istovremeni prikaz dokumenta na tri jezika.

European E-justice

Europski portal e-pravosuđe osmišljen je kao buduće jedinstveno mrežno mjesto za pristup uslugama u području pravosuđa. U prvom redu njime se želi pomoći građanima pružanjem informacija o pravosudnim sustavima i poboljšanjem pristupa pravosuđu diljem EU-a, i to na 23 jezika.

CURIA – Sud Europske unije

Jedino verzije dokumenata objavljene u Zborniku sudske prakse ili u Službenom listu Europske unije predstavljaju službene izvore. Drugi dokumenti koji su dostupni na internetskom mjestu institucije objavljeni su u svrhu informiranja javnosti i mogu biti izmijenjeni. Reproduciranje informacija i tekstova s ovog internetskog mjesta dopušteno je pod uvjetom navođenja izvora. Čitateljima se skreće pozornost na to da određeni dijelovi ovih informacija i tekstova mogu biti zaštićeni pravom intelektualnog vlasništva, a posebice autorskim pravom.

OEIL – European Parlament Legislative Observatory 

Legislative Observatory je baza postavljena 1994. kao alat za praćenje institucionalni proces donošenja odluka u EU, s posebnim naglaskom na ulogu Europskog parlamenta. Od tada je web stranica proširena na više informacija o aktivnostima Parlamenta, uključujući ne samo njezine zakonske, nego i proračunske ovlasti, pravo inicijative, moć da prihvaćaju imenovanja, te moć da opozove izaslanstvo vlasti ili se protive njegovoj prešutnoj obnovi Itd.

EuroparlTV internetska je televizija Europskog parlamenta. Cilj je ove televizije informirati građane EU-a o aktivnostima Parlamenta te o načinima na koje zastupnici u Parlamentu određuju razvoj političke situacije i donose zakone koji utječu na živote ljudi širom Europe. Na televiziji se uživo emitiraju sjednice Parlamenta i odbora, vijesti i debate te obrazovne emisije. Za sve emisije na raspolaganju su titlovi na 23 službena jezika Europske unije. Kanali EuroparlTV-a podijeljeni su u tri glavne skupine prema ciljnim skupinama gledatelja: Vijesti iz parlamenta, Parlament mladih i Upoznaj Parlament.

TED omogućuje besplatan pristup poslovnim prilikama iz Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i šire. Svakog dana, od utorka do subote, na TED-u se objavljuje novih 1 700 obavijesti o javnoj nabavi. Obavijesti o javnoj nabavi možete pregledavati, pretraživati i razvrstavati prema zemlji, regiji, poslovnom sektoru itd. Informacije o svakom dokumentu povezanom s javnom nabavom objavljuju se na 24 službena jezika EU-a. Sve se obavijesti institucija EU-a objavljuju u cijelosti na tim jezicima.

European Sources Online (ESO) je online baze podataka i informacijski servis koji omogućuje pristup informacijama o institucijama i aktivnostima Europske unije, zemaljama, regijama i drugim međunarodnim organizacijama u Europi, te o pitanjima od značaja za europski istraživače, građane i sudionike.