Povjerenstvo za karijerno savjetovanje

Povjerenstva za karijerno savjetovanje studenata Pravnog fakulteta Osijek obavlja iduće zadaće :

  • podrška učinkovitom studiranju i poboljšanju kvalitete studiranja i priprema studenata za planiranje i razvoj karijera te priprema za tržište rada,
  • podržavanje studentskih inicijativa, organizacija karijernih događanja, povezivanje i suradnja s poslodavcima i alumnijima, podrška i organizacija stručne prakse, informiranje o prilikama za razvoj karijera,
  • individualna i grupna studentska savjetovanja, organizacija edukativnih radionica sa svrhom pripreme studenata za tržište rada i razvitak buduće karijere.

Članovi Povjerenstva za karijerno savjetovanje studenata Pravnog fakulteta Osijek:

  1. Natalija Havelka, izvršna direktorica Centra za mir, nenasilje i ljudska prava
  2. Sanja Popović, prisjednik u uredu javnog bilježnika Mandice Popović
  3. Ivan Sarić, direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Podružnice Osijek
  4. Hrvoje Šutalo, odvjetnik
  5. Ronald Tomaković, voditelj kaznenog odjela Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku

Kontakt: povjerenstvo.karijerno@pravos.hr