Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Raspored

Redovni studenti ljetni semestar

Izvanredni studenti ljetni semestar

Obavijesti

Molimo studente da redovito pregledavaju raspored radi mogućih izmjena.

Raspored za studente 5. godine objavit ćemo naknadno.