Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo

Raspored

Redovni studenti ljetni semestar

Izvanredni studenti ljetni semestar

Obavijesti

Molimo studente da redovito pregledavaju raspored radi mogućih izmjena.