Arhiva natječaja za radna mjesta

Natječaji

NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – znanstveno nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane radno i socijalno...

NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – znanstveno nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Socijalne djelatnosti na neodređeno vrijeme u...

Arhiva

  • 2023.
  • 2022.
  • 2021.
  • 2020.
  • 2019.

ODLUKA O IZBORU

kandidata Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene...

ODLUKA O IZBORU

kandidata Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene...

POZIV ZA PROVJERU MOTIVACIJE I DODATNU PROVJERU ZNANJA

kandidatima natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih...

POZIV ZA PROVJERU MOTIVACIJE I DODATNU PROVJERU ZNANJA

kandidatima natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih...

ODLUKA O IZBORU

kandidata Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene...

ODLUKA O IZBORU

kandidata Natječaja za izbor jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane pomorsko i općeprometno...

NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane kazneno pravo, kazneno...

NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane međunarodno pravo na...

POZIV NA PROVJERU MOTIVACIJE I DODATNU PROVJERU ZNANJA

kandidatima Natječaja za jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane pomorsko i općeprometno pravo

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane građansko pravo...

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposelnice u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane trgovačko pravo...

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

natječaja za izbor jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane kazneno pravo, kazneno procesno...

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

natječaja za izbor jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane europsko javno pravo

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

natječaja za izbor jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane obiteljsko pravo

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane obiteljsko pravo na...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane ustavno pravo na...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane građansko pravo i...

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

natječaja za izbor jednog doktoranda/doktorandice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog...

POZIV NA USMENO TESTIRANJE I PROVJERU MOTIVACIJE

kandidatima natječaja za izbor jednog doktoranda/doktorandice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti,...

ODLUKA O IZBORU

zaposlenika na radno mjesto III. vrste – namještenik III. vrste u Uredu za tehničke i pomoćne poslove Tajnštva Pravnog fakulteta Osijek na neodređeno vrijeme...

OBAVIJEST O REZULTATIMA

I. i II. razine odabira kandidata i Rang ljestvica kandidata Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – namještenik III. vrste...

REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA (PISANOG TESTIRANJA)

- I. razine odabira kandidata s POZIVOM na usmeni razgovor (intervju) - II. razinu provjere znanja kandidata  za radno mjesto III. vrste –...

POZIV NA TESTIRANJE

kandidatima Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice – namještenika na radno mjesto III. vrste u Uredu za tehničke i pomoćne poslove Tajništva Pravnog fakulteta Osijek...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane građansko pravo i...

NATJEČAJ za izbor

jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Društvenih znanosti,...

ODLUKA O IZBORU

jednog zaposlenika u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane ustavno pravo

RANG LISTA kandidata

Natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane ustavno...

POZIV na razgovor (intervju)

kandidatima natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane kazneno pravo,...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane kazneno pravo,...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene...

ODLUKE O IZBORU

dva zaposlenika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti na Pravnom fakultetu Osijek 

RANG LISTA kandidata

Natječaja za izbor i prijam dva zaposlenika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne...

POZIV NA USMENO TESTIRANJE I PROVJERU MOTIVACIJE

kandidatima Natječaja za izbor i prijam dva zaposlenika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja...

ODLUKA O IZBORU

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste – spremačica u Uredu za tehničke i pomoćne poslove Tajništva Pravnog fakulteta Osijek, na neodređeno vrijeme u...

OBAVIJEST kandidatima o rezultatima razgovora (intervjua)

- II. razine odabira kandidata za radno mjesto IV. vrste – spremačica u Uredu za tehničke i pomoćne poslove Tajništva Pravnog fakulteta Osijek,...

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

kandidatima Natječaja za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto IV. vrste – spremačica u Uredu za tehničke i pomoćne poslove Tajništva Pravnog fakulteta Osijek,...

PONIŠTENJE Natječaja za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti na određeno vrijeme u...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane građansko i...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane organizacija i...

POZIV NA USMENO TESTIRANJE I PROVJERU MOTIVACIJE

kandidatima Natječaja za izbor i prijam jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne...

NATJEČAJ za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Društvenih znanosti,...

ODLUKA O IZBORU

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Referadi za nastavu i studente Tajništva Pravnog...

OBAVIJEST kandidatima

o rezultatima razgovora (intervjua) - II. razine odabira kandidata za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u...

REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA

- I. razine odabira kandidata s POZIVOM na usmeni razgovor (intervju) - II. razinu odabira kandidata za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik...

POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA

- radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje u Referadi za nastavu i studente Tajništva Pravnog fakulteta Osijek

NATJEČAJ za izbor

jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika i germanistika...

ODLUKA O IZBORU

jednog zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja prava, znanstvene grane trgovačko pravo i pravo...

ODLUKA O IZBORU

jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti na Pravnom fakultetu Osijek

RANG LISTA kandidata

Natječaja za izbor i prijam jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne...

POZIV NA USMENO TESTIRANJE I PROVJERU MOTIVACIJE

kandidatima Natječaja za izbor i prijam jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja...

NATJEČAJ za izbor

jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i znanstveno-nastavno radno mjesto docent iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane trgovačko pravo i...

NATJEČAJ za izbor i prijam

jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti na određeno vrijeme u...

OBAVIJEST o izboru kandidata

- radno mjesto I. vrste – stručni suradnik-mlađi istraživač na projektu "Protecting of Abduction Mothers in Return Proceedings: Intersection between Domestic Violence and Parental...

RANG LISTA kandidata

Natječaja za izbor i prijam jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - mlađi istraživač na projektu „Protection of Abducting Mothers...

NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJAM

jednog zaposlenika za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - mlađi istraživač  na projektu „Protection of Abducting Mothers in Return Proceedings: Intersection between...

RANG LISTA KANDIDATA NATJEČAJA

za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti

POZIV KANDIDATIMA NATJEČAJA

za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti

NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstvenonastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane obiteljsko...

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

- radno mjesto I. vrste – stručni suradnik-mlađi istraživač na projektu "Protecting of Abduction Mothers in Return Proceedings: Intersection between Domestic Violence and Parental...

POZIV NA USMENO TESTIRANJE I PROVJERU MOTIVACIJE

kandidatima Natječaja za izbor i prijam jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik-mlađi istraživač

NATJEČAJ ZA IZBOR

1. jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane...

NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJAM

jednog zaposlenika za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik - mlađi istraživač na projektu "Protecting of Abduction Mothers in Return Proceedings: Intersection between...

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

POZIV NA USMENO TESTIRANJE

i provjeru motivacije kandidatima Natječaja za izbor i prijam jednog polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od 12...

NATJEČAJ ZA IZBOR I PRIJAM

na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od 12 mjeseci uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za...

NATJEČAJ ZA IZBOR

jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i...

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

– radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za projekte i međunarodnu suradnju

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

-radno mjesto IV. vrste-spremačica

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

- radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove i javnu nabavu

POZIV NA USMENO TESTIRANJE

i provjeru motivacije – radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za projekte i međunarodnu suradnju na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) u...

POZIV NA PISANO TESTIRANJE

– radno mjesto IV. vrste – spremačica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

POZIV NA PISANO TESTIRANJE

– radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik za projekte i međuanrodnu suradnju na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) u punom radnom vremenu

POZIV NA USMENO TESTIRANJE

i provjeru motivacije - radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove i javnu nabavu

OBAVIJEST KANDIDATIMA NATJEČAJA

o odgodi usmenog testiranja i provjeri motivacije - radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove i javnu nabavu

POZIV NA USMENO TESTIRANJE

i provjeru motivacije - radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove i javnu nabavu

REZULTATI PISANOG TESTIRANJA

i provjere znanja rada na računalu - radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za računovodstvene poslove i javnu nabavu

NATJEČAJ ZA IZBOR

1. jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste-stručni savjetnik za projekte i međunarodnu suradnju na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust) u punom radnom vremenu...

OBAVIJEST O IZBORU

kandidata-radno mjesto IV. vrste-spremačica

OBAVIJEST O IZBORU

kandidata-radno mjesto II. vrste-viši stručni referent za informatiku i računalnu mrežu