Međunarodna suradnja

Kontakti

Prodekanica za znanost, međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije

izv. prof. dr. sc. Dunja Duić

E   dduic@pravos.hr

T   031/224 535


Erasmus koordinatorica

izv. prof. dr. sc. Jelena Kasap

E   erasmus@pravos.hr

T   031/224 543


Ured za projekte i međunarodnu suradnju

CEEPUS koordinatorica

Andreja Juričević Petričević, mag. iur

E   ajuricevi@pravos.hr

T   031/224 595