Poslijediplomski specijalistički studij Kazneno pravo

Nastava

Uz predmetne profesore nastavu će održavati i gostujući predavači iz redova sudaca viših i visokih sudova Republike Hrvatske, ugledni stručnjaci iz područja medicine, kriminalistike, kriminologije i drugih srodnih grana kao i drugi pravni praktičari.

Nastava na obveznim i izbornim kolegijima se održava u obliku predavanja, case study analiza te drugog vida radnih zadataka, a održava se neposredno ili putem LMS platformi za udaljeno učenje (LMS Merlin SRCE, LMS Loomen CarNET) i od polaznika se očekuje nazočnost na nastavi.