Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad

Raspored

Redovni studenti

Izvanredni studenti

Obavijesti

Izmjena rasporeda 1. godina diplomskog studija Socijalni rad

U rasporedu redovnim i izvanrednim studentima 1. godine će predavanje prof. Joan Carslon s 4.5. 2023. biti pomaknuto na 2.5.2023. god. od 16-19 h dvorana 5/17.

Vježbe redovnih studenata će biti pomaknute s 4.5. 2023. na 3.5.2023. god. u terminu kako je naznačeno za 4.5.

DUHOVNOST I SOCIJALNI RAD

Nastava iz predmeta Duhovnost i socijalni rad za redovne i izvanredne studente održavat će se  4. i 18. travnja, te 2. svibnja, od 16:30 do 20:00 sati u dvorani 5/17, S. Radića 17.

RASPORED PREDAVANJA

Molimo studente da redovito pregledavaju raspored radi mogućih izmjena.

Rasporedi predavanja su grupirani prema načinu studiranja (redoviti / izvanredni, te prema semestru (zimski/ ljetni).

LJETNI SEMESTAR

Nastava za 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad održavat će se na Pravnom fakultetu Osijek S. Radića 17, dvorana 5
Nastava za 2. godinu diplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad održavat će se na Pravnom fakultetu Osijek S. Radića 17 i 13

MOLIMO STUDENTE DA PRATE OBAVIJESTI RADI MOGUĆIH PROMJENA MJESTA ODRŽAVANJA NASTAVE