Sveučilišni specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

I. semestar

PREDMET NOSITELJ P V S ECTS
OBVEZNI PREDMETI 1. Društva kapitala – odabrane teme Prof. dr. sc. Dubravka Akšamović 20 0 0 7
2. Sudski postupci u EU Izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević

Izv. prof. dr. sc. Dunja Duić

20 0 0 7
IZBORNI PREDMETI 3. Pravo tržišnog natjecanja Prof. dr. sc. Dubravka Akšamović 16 0 0 6
4. Porezno pravo trgovačkih društava Prof. dr. sc. Renata Perić

Izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić

16 0 0 6
5. Javno bilježništvo Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti 16 0 0 6
6. Financijsko računovodstvo i revizija Prof. dr. sc. Ivo Mijoč 16 0 0 6
7. Kaznena djela u gospodarskom poslovanju Doc. dr. sc. Marin Mrčela 16 0 0 6
8. Financijska tržišta i financijski instrumenti Prof. dr. sc. Domagoj Sajter 16 0 0 6
9. RADIONICA1:Revizija financijskih izvještaja društava kapitala Prof. dr. sc. Dubravka Akšamović

Gostujući predavači:

Željko Faber

Zlatko Benčić

10 0 0 4
10. RADIONICA2: E-poslovanje Izv. prof. dr. sc. Davorin Turkalj

Izv. prof. dr. sc. Antun Biloš

10 0 0 4

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI

U prvom semestru Studijskim programom predviđa se polaganje dva obvezna kolegija, u pogledu izbornih kolegija studenti mogu odabrati bilo koja dva od ponuđenih kolegija.

Na svim navedenim, obveznim i izbornim kolegijima, elaboratom je predviđeno sudjelovanje gostujućih predavača, isključivo uglednih stručnjaka iz prakse (sudaca Vrhovnog suda, poreznih savjetnika, javnih bilježnika) koji će svojim stručnim znanjima i kompetencijama osigurati potrebiti balans između teorijske i praktične nastave.

RADIONICE

Pored obveznih i izbornih kolegija, polaznici studija u prvom semestru biraju i pohađaju jednu od dvije ponuđene radionice. U okviru navedenih radionica naglasak će biti na stjecanju i unapređenju isključivo praktičnih znanja i kompetencija (ekonomskih i pravnih). Polaznici će analizirati probleme iz prakse, poslovnu dokumentaciju trgovačkih društava, sudske odluke ili druge vrste akata kako bi po završetku studija bili u stanju i sami kritički analizirati i rješavati konkretne probleme iz prakse.

UVJETI ZA UPIS STUDENTA U SLJEDEĆI SEMESTAR

Polaznik ovjerava semestar i upisuje sljedeći semestar ako su mu svi nastavnici svojim potpisom u indeksu ovjerili uredno izvršenje obveza propisanih studijskim programom iz svih predmeta tijekom semestra. Za upis u sljedeći semestar ne traži se da su položeni ispiti iz prethodnog semestra.