Doktorski studij Pravo

Ishodi učenja

Nakon završetka svih studijskih obveza, izrade i javne obrane doktorske disertacije doktorand će moći:

  1. izgraditi karijeru i promicati izvrsnost na nekoj od znanstveno-nastavnih ili znanstvenih institucija
  2. obavljati visokospecijalizirane poslove i promicati profesionalnu izvrsnost primjenom stečenih znanja i generičkih vještina u pravnoj profesiji
  3. produbljeno kritički analizirati, evaluirati i sintetizirati znanstvenu literaturu iz područja studija
  4. prepoznati i samostalno definirati istraživačke probleme, osmišljavati i provoditi istraživanja na području društvenih znanosti, polja prava
  5. razumjeti i primijeniti nove trendove u istraživačkoj metodologiji pravnih znanosti
  6. implementirati i promicati visoka etička načela u vlastitim znanstvenim istraživanjima
  7. javno prezentirati i prenositi rezultate svojih istraživanja znanstvenoj i općoj javnosti