Mentori generacije

Voditelji redovitih i izvanrednih studenata studijskih programa Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj 2023./2024. godini

Voditelji studenata imaju zaduženje

  • na zahtjev studenta pomažu studentima u studiju te prate studentov rad i postignuća,
  • upoznaju studente s osnovnim aktima Fakulteta relevantnim za njihovo studiranje, akademskim ponašanjem i etičkim načelima u akademskoj zajednici,
  • savjetuju i usmjeravaju studente tijekom njihovog studiranja u svrhu poboljšanja efikasnosti pohađanja studija,
  • imaju savjetodavnu ulogu prilikom rješavanja pitanja važnih za pohađanje studija i eventualnih teškoća u izvršavanju studentskih obveza (primjerice u praćenju nastave, načinu učenja, korištenju izvora), na zahtjev studenta i prema potrebi koordiniraju s nastavnicima i službama u rješavanju poteškoća studenta.

IV. (četvrta) godina

I. (prva) godina

II. (druga) godina

I. (prva) godina

II. (druga) godina

III. (treća) godina

II. (druga) godina

III. (treća) godina