Sveučilišni diplomski studij Socijalni rad

Ishodi učenja

Po završetku Diplomskog sveučilišnog studija Socijalni rad student će:

 1. profesionalno se ponašati u svim profesionalnim situacijama,
 2. postupati prema načelima etičke odgovornosti u obavljanju profesionalnog rada,
 3. unaprjeđivati ljudska prava te pravedne socijalne, ekonomske i ekološke politike,
 4. uključiti se u rad politika koje promoviraju ljudska i građanska prava u pravednom društvu,
 5. primijeniti multidisciplinarna znanja u radu kako bi poboljšali dobrobit pojedinca, obitelji i zajednice u globalnom okuženju,
 6. uključiti pojedinca, obitelji, grupe, organizacije i zajednice bez predrasuda, poštujući njihove specifičnosti,
 7. procijeniti pojedince, grupe, organizacije i zajednice kako bi odredili potreban način rada te poboljšali usluge i politike,
 8. raditi s pojedincima, grupama, organizacijama i zajednicama kako bi riješili problem te poboljšali usluge i politike,
 9. evaluirati vlastiti rad kao i istraživačke rezultate, politike organizacija, socijalne politike, planove i intervencije,
 10. koristiti metode razvoja zajednice i vještine upravljanja za procjenu konteksta rada, uključivanje dionika na svim razinama, unaprjeđivanje rada i rješavanje problema,
 11. primjenjivati tradicionalne istraživačke metode u radu sa pojedincima, obitelji i grupama kako bi unaprijedili praksu socijalnog rada,
 12. komunicirati s javnosti o profesiji socijalnog rada, njezinim izazovima i mogućnostima,
 13. promovirati različitosti i uključivanje,
 14. uključivati u rad civilno društvo, javni i privatni sektor
 15. primijeniti pravne propise kako bi unaprijedili ljudska prava i razvijali profesiju socijalnog rada.