Doktorski studij Pravo

Natječaji za upis

Natječaj za upis

Natječaj za upis na Doktorski studij Pravo Pravnog fakulteta Osijek u...

REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PRAVNI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za upis 20 studenata na Doktorski studij Pravo,  Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2024./2025. I. Doktorski studij Pravo...

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo Pravnog fakulteta...

REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PRAVNI FAKULTET OSIJEK raspisuje NATJEČAJ za upis 20 studenata na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo,  Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2022./2023. I. Poslijediplomski...