Ustroj i upravljanje

Zelena pravna klinika

Zelena pravna klinika Pravnog fakulteta Osijek osnovana je kao zasebna ustrojbena jedinica Fakulteta Odlukom Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Osijek od 11. siječnja 2021. godine. Na istoj sjednici Vijeća usvojen je Pravilnik o organizaciji i djelovanju Zelene pravne klinike Pravnog fakulteta Osijek kojim je definiran rad i ustroj Zelene pravne klinike. Konstituirajuća sjednica Velikog vijeća održana je dana 29. siječnja 2021. godine.

Zelena pravna klinika Pravnog fakulteta Osijek organizara izvođenje kliničke nastave, a bavi se i nizom ostalih aktivnosti. Osnovana je s ciljem osiguranja nužne, učinkovite i primjerene zaštite prirode i okoliša te pravne zaštite svih građana u područjima zaštite prirode i okoliša, kao i omogućavanja studentima uvjeta i prilika za adekvatno stručno, znanstveno i društveno aktiviranje u području zaštite prirode i okoliša.

 1. Edukativne aktivnosti
 • stručne i znanstvene seminare i konferencije, programe cjeloživotnog učenja, javne prezentacije, izložbe i studijske posjete, humanitarne akcije kao i izradu tiskanih i video materijala,
 • sudjelovanje članova Klinike na okruglim stolovima, tribinama i konferencijama,
 • uspostavljanje suradnje s drugim pravnim klinikama i obrazovnim institucijama u zemlji i inozemstvu,
 1. Javno djelovanje i aktivnosti
 • javno zagovaranje i poticanje sudjelovanja javnosti u procesima informiranja, obrazovanja i odlučivanja u svezi zaštite prirode i okoliša,
 • suprotstavljanje korupciji u području zaštite prirode i okoliša,
 • poticanje razvoja i međusobnog usklađivanja svih dimenzija koncepta održivog razvoja, kao i izrade i primjene svih strategijsko-planskih dokumenata i mjera usmjerenih na konkretnu realizaciju ciljeva održivog razvoja,
 1. Pomaganje s ciljem osiguranja nužne i primjerene pravne zaštite svih građana u područjima zaštite prirode i okoliša.

Zelena pravna klinika Pravnog fakulteta Osijek povezana je i djeluje u Knjižnici Pravnog fakulteta Osijek radi uključivanja u već postojeći obrazac Zelene knjižnice energetske učinkovitosti kao i Europskog dokumentacijskog centra osnovanog sporazumom s Europskom komisijom.

Poziv za kliničare

ZELENA PRAVNA KLINIKA PRAVOS Poštovane kolegice i kolege, drage naše studentice i studenti, početkom nove akademske godine pozivamo sve zainteresirane za uključivanje u rad Zelene pravne klinike. Zelena pravna klinika osnovana je 11. siječnja 2021. godine kao...

POZIV STUDENTIMA KLINIČARIMA ZA NATJEČAJ I KONFERENCIJU

natjecaj-za-studentski-rad-na-temu-svjetskog-dana-voda-2022Preuzmi natjecaj-za-studentsku-fotografiju-na-temu-svjetskog-dana-voda-2022Preuzmi

TERENSKA NASTAVA “PUTEVIMA EU FONDOVA” *7. 4. 2022.

Europe Direct, Europski dokumentacijski centar, Pravni fakultet Osijek, Zelena pravna klinika

Štetnost bušenja plina i nafte u doba klimatske krize

Poštovane kolegice, poštovane kolege, drage kliničarke i kliničari! dana 11. 2. 2022. godine od 12 sati na Pravnom fakultetu Osijek (dvorana br. 2, Stjepana Radića 13) održat će se predavanje "Štetnost bušenja plina i...

SUDJELOVANJE ČLANOVA ZPK PRAVOS NA PANEL DISKUSIJI

Dana 23. rujna 2021. (četvrtak) članovi Zelene pravne klinike PRAVOS, prof. dr. sc. Rajko Odobaša i doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko sudjelovali su na panel diskusiji na temu vezanu za Održavanje urbanih stabala...

Tribina povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša

Pozivamo Vas na tribinu povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša, koja će se održati u PONEDJELJAK, 7. lipnja 2021. u 12: 00 sati u vijećnici Pravnog fakulteta Osijek i putem platforme ZOOM. zpk-tribina-07-06-2021Preuzmi

GOSTUJUĆE PREDAVANJE

Gostujuće predavanje u SRIJEDU, 26. svibnja 2021. u 18: 30 sati na temu vezanu za iskustva Rumunjske u gospodarenju otpadom, a u kontekstu Europskog zelenog plana, održao je profesor Bogdan Manole Decebal iz Rumunjske (Faculty of...

Voditeljica

Zamjenici voditelja

Veliko vijeće

Zelena pravna klinika Pravnog fakulteta Osijek povezana je i djeluje u Knjižnici Pravnog fakulteta Osijek radi uključivanja u već postojeći obrazac Zelene knjižnice energetske učinkovitosti kao i Europskog dokumentacijskog centra osnovanog sporazumom s Europskom komisijom.

U Knjižnici Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku svečanim otvorenjem Zelene knjižnica energetske efikasnosti (ZeeK) obilježen je Dan Europe. Donacijom Zelene EE knjižnice, projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt) iskazao je podršku projektu DUNICOP kojeg zajednički provode Pravni fakultet Pečuh i Pravni fakultet Osijek.

Otvaranje sedme Zelene EE knjižnice u Republici Hrvatskoj upravo u Knjižnici Pravnog fakulteta Osijek posebno je zadovoljstvo i čast za našu visokoobrazovnu i znanstvenu instituciju i sve zaposlene, ali i cijeli grad Osijek. EE projekt sadržajno se izvrsno nadopunjuje sa našim projektom DUNICOP, sufinanciranim od strane Europske komisije iz IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska. DUNICOP projekt je fokusiran na obrazovanje i istraživanje u navedenom prekograničnom području te, posebice, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Simbiozom navedenih projekta obilježili smo Dan Europe i na simboličan način svjedočili odanosti ne samo europskim, već i univerzalnim vrijednosti u pogledu zaštite okoliša i očuvanja planeta Zemlje.

ZeeK čine mnoge publikacije koje su to znanje usmjerile ka daljnjoj edukaciji stručnjaka, zaposlenika javne uprave, studenata, ali i prosječnih građana koji nemaju veliko predznanje o energetskoj efikasnosti i sustavima za iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Uz postojeći EE info centar u pasivnoj solarnoj zgradi Grad Osijek dobio još jedno mjesto za kvalitetno informiranje o energetskoj efikasnosti.

Sve ove aktivnosti provode se u sklopu projekta Sustavno gospodarenje energijom (SGE) koji je rezultirao sustavnim praćenjem potrošnje energije u objektima u vlasništvu i na korištenju Grada, ali i mnogim projektima povećanja energetske efikasnosti te značajnim financijskim i energetskim uštedama. Na taj način Grad pruža odličan primjer i svojim građanima o tome kako odgovorno i efikasno koristiti energiju, a ujedno živjeti kvalitetnije, što predstavlja okosnicu održivog razvoja.

EE projekt također će provoditi edukaciju o mjerama energetske učinkovitosti za studente i zainteresirane zaposlenike Pravnog fakulteta Osijek kroz radionice Zelenog ureda.

Sve tiskane publikacije i edukativne materijale možete pogledati u čitaonici Knjižnice, koje se nalaze na posebno obilježenom i istaknutom mjestu. Također, korisnici Knjižnice mogu posuditi iste izvan Knjižnice po pravilima i načinima posudbe knjižnične građe.

Sve publikacije se u elektronskom obliku nalaze na internet stranicama EE projekta:
Zelena knjižnica energetske efikasnosti

Moguće ih je i zatražiti putem besplatnog info telefona 0800 200 170.

* Nacionalni projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt) provodi Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP Hrvatska) u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja te uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Glavni cilj projekta je primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na državnoj (HIO program), te lokalnoj i regionalnoj razini (SGE projekt). Na taj način smanjuju se troškovi za energente, njihova nepotrebna potrošnja te emisija štetnih plinova u atmosferu, a potiče se i razvoj novih djelatnosti te lokalnog poduzetništva.

Korisne stranice:
Izložba publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Europskog dokumentacijskog centra u povodu Dana Europe

 • Činčurak Erceg, Biljana, ‘European Aims and Croatian Legal Solutions for the Protection of the Adriatic Sea from Pollution’, in: Željka Primorac, Candida Bussoli, Nicholas Recker (ed.), Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”: 16th International Scientific Conference, Split, 2016, 336-346
 • Činčurak Erceg, Biljana, ‘Politika upravljanja vodama u Europskoj uniji i održivi promet rijekama’, in: Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici i ekologiji u funkciji održivog razvoja: zbornik radova V. međunarodno savjetovanje , Vlašić – Travnik, 2014, 157–164
 • Činčurak Erceg, Biljana; Emina Jerković, ‘Sustainable Transport – Legal and Financial Aspects’, in: SGEM Conferences on Social Sciences & Arts – 22.-25. 10. 2019. Florence, Italy: Conference Proceedings, Volume 6, Issue 2, 2019, 85-92
 • Činčurak Erceg, Biljana; Szappanyos, Melinda; Tilk, Péter, ‘Cooperation between Croatia and Hungary in the field of environmental protection with special reference to some core obligations regarding the protection of boundary rivers’, in: Timea Drinoczi. Mirela Župan (ed.) Law – Regions – Development, Pecs-Osijek, 2013, 641–667
 • Činčurak, Biljana, ‘Analiza međunarodnopravnih odredbi o prijevozu opasnih tvari rijekama i prijedlozi za bolju ekološku zaštitu riječnog okoliša’ in: Zbornik radova : II. Savjetovanje s međunarodnim učešćem, Travnik – Vlašić, Internacionalni univerzitet Travnik, 2011, 45–56
 • Činčurak, Biljana; Vasilj, Aleksandra, ‘The role of the state on the safety of maritime navigation and protection of maritime environment’, in: Proceedings of XIII International Scientific and Tehnical Conference on Marine Traffic Engeneering (Malmö, Sweden, 19–22. 10. 2009), 39-48
 • Drvenkar, Nataša; Marošević, Katarina. The Green Industry and The Regional Competitiveness // 7th International Conference “An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy” / Galetić, Lovorka; Spremić, Mario; Šimurina, Jurica (ur.), Zagreb: Faculty or Economics & Business, University of Zagreb, 2014. str. 125-144.
 • Đanić Čeko, Ana, ‘Pristup informacijama u području zaštite okoliša s posebnim osvrtom na analizu odabranog slučaja’, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. LVII, no.80, 2018, 401-421
 • Đanić Čeko, Ana, ‘The role of Administrative Courts in the Republic of Croatia in disputes providing court protection in procedures of managing protected areas’, in: Anka Mašek Tonković (ed.), Gospodarstvo Istočne Hrvatske – Vizija i razvoj : 6. Međunarodni znanstveni simpozij, Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017, 455-464
 • Erceg, Aleksandar; Činčurak Erceg, Biljana; Božić, Andrea, ‘Toward Circular Economy – Impact and Legal Regulation – Example of Croatian Plastic Packaging Producer’, in: Anka Mašek Tonković (ed.), Gospodarstvo Istočne Hrvatske – Vizija i razvoj : 6. Međunarodni znanstveni simpozij, Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2017, 465-475
 • Herceg Pakšić, Barbara; Vuletić, Igor; Laslo Kohalmi, Kaznenopravna zaštita okoliša u Mađarskoj i Hrvatskoj u kontekstu usklađivanja s regulacijom Europske unije, in: Mirela Župan, Mario Vinković (ed.) Pravo-regije-razvoj, Pečuh-Osijek, Grafika d.o.o., 2013, 371-386
 • Herceg, Barbara; Ilić, Ivan, Onečišćenje okoliša/zagađenje životne sredine kroz prizmu hrvatskog i srpskog kaznenog/krivičnog zakonodavstva, in: Ekologija i pravo, Niš, Pravni fakultet u Nišu, 2011, 255-275
 • Lucić, Nataša; Marošević, Katarina. Protection of child’s right to a healthy environment in context of local development // Region, Entrepreneurship, Development: 9th International Scientific Symposium / Leko Šimić, Mirna; Crnković, Boris (ur.), Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Economics in Osijek, 2020. str. 1088-1103.
 • Marošević, Katarina; Drvenkar, Nataša. Sustainable development as the basis of economic growth : The case of Croatia // 6th International Conference An Enterprise Odysseey: Corporate Governance and Public Policy – Path to Sustainable Future: proceedings / Galetić, Lovorka; Šimurina, Jurica (ur.), Zagreb: Ekonomski fakultet, 2012. str. 222-232.
 • Šandrk Nukić, Ivana; Marošević, Katarina. Eco Innovations as part of the Circular Economy: Evidence from Croatia // Interdisciplinary Management Research XV / Barković, Dražen, et al. (ur.), Osijek: Faculty of Economics in Osijek ; Hochschule Pforzheim University; Croatian Academy of Sciences and Arts, 2019. str. 86-104.
 • Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana,  ‘New approach to the port construction planning – Harmonization with EU Legislation and Principles of Sustainable Development’, in: Ports and Waterway Development in the Context of the EU Enlargement: Third International Scientific Conference POWA 2008, Dubrovnik, 2008,
 • Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana, ‘Izgradnja luka na unutarnjim vodama – novo zadiranje u okoliš?’, Suvremeni promet, vol. 28, no. 3-4, 2008, 236-238
 • Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana, ‘Potreba harmonizacije pravnog sustava radi učinkovitije plovidbe i zaštite rijeke Dunav’, Suvremeni promet, vol. 31, no. 5-6, 2011, 367-372
 • Vasilj, Aleksandra; Činčurak, Biljana, ‘Zaštita kakvoće zraka od  štetnog utjecaja cestovnog prometa – nužnost donošenja novih provedbenih mjera’, Suvremeni promet, vol. 28, no. 3-4, 2008, 239-242

Velik broj naših nastavnika objavio je radove vezane za zaštitu okoliša na konferencijama EUNICOP, SUNICOP i DUNICOp, a radovi su dostupni u zbornicima radova: