Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo

Gostujući predavači

Uz predmetne profesore nastavu će održavati i gostujući predavači iz redova sudaca viših i visokih sudova Republike Hrvatske, ugledni stručnjaci iz područja medicine, kriminalistike, kriminologije i drugih srodnih grana kao i drugi pravni praktičari.

Popis gostujućih predavača:

  1. Dražen Tripalo, mag. iur. / Vrhovni sud Republike Hrvatske
  2. Davor Mitrović, mag. iur. / Županijski sud u Osijeku
  3. Tamara Laptoš, mag. iur. / Ured europskog javnog tužitelja (EPPO)
  4. mr. sc. Danka Hržina / DORH
  5. Marijo Rošić / EUROPOL
  6. dr. sc. Pero Mihaljević / Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost
  7. dr. sc. Elizabeta Matulazem Marinović / Medicinski fakultet Osijek