Studentske ankete

Upute za ispunjavanje studentskih anketa

Upute će biti diseminirane prije provođenja sljedeće interne studenske ankete.

Rekapitulacije ispitnih rokova

Ured za kvalitetu analizu izlaznosti, prolaznosti i ocjena postignutih na ispitima (rekapitulaciju ispitnih rokova) rokova provodi od akademske godine 2014./2015., a obrađene podatke i izvješća redovito dostavlja Upravi. Ovi su podaci na zahtjev dostupni zainteresiranim sudionicima nastavnog procesa.

Također se izrađuju analize petogodišnjih podataka o prolaznosti, izlaznosti i prosječnim ocjenama po kolegijima, a javne inačice ovih izvješća dostupne su niže: