Informacijski sustavi

AAI@EDUHR I CARNET RAČUNI

Kao punopravna članica CARNet mreže Pravni fakultet u Osijeku svojim studentima, nastavnicima i suradnicima omogućuje otvaranje korisničkih računa za elektroničku poštu, te elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr.

AAI@EduHr računi (prijava ispita, Loomen/Moodle, WI-FI, e-građani…)

AAI@EduHr računi se otvaraju u Studentskoj referadi za sve redovite i izvanredne studente.

Studenti mogu sami promijeniti password na: https://zakon.pravos.hr/ldap/user/index.php

e-mail račun

Svim studentima otvoren je e-mail korisnicki racun na https://mail.google.com/a/pravos.hr prijavljuju se sa svojim elektroničkim identitetom.

Zaboravili ste lozinku (password) ili login (e-mail adresu)?

Pošaljite e-mail na referada@pravos.hr i u njemu navedite osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa, OIB) NAZNAČITE da ste već imali otvoren e-mail račun (poželjno je i navesti koji).

Kako promijeniti lozinku (password)?

Na adresi: https://zakon.pravos.hr/ldap/user/index.php  (unijeti login i lozinku), nakon logiranja kliknuti na poveznicu Postavke  i nakon toga odabrati poveznicu Change Password.

Do kada vrijedi e-mail račun?

E-mail račun vrijedi sve dok student ostvaruje studentska prava tj. dok ima pravo studiranja na Fakultetu. Nakon toga račun se briše kao i pripadajuća elektronička pošta.

Kako koristiti e-mail račun, tj. kako provjeriti svoju el. poštu na Fakultetu?

Na poveznici https://mail.google.com/a/pravos.hr ili na https://www.gmail.com upisati pod user: Vaš elektronički  (primjer: pperic@pravos.hr) i zaporku koju ste postavili za elektronički identitet.

Studomat

Studomat je aplikacija za studente kao dio Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) s pomoću koje studenti mogu prijavljivati, odjaviti ispite, imati uvid u svoje ocjene, vršiti upis na studij i druge radnje vezane uz studiranje na Fakultetu. Za pristup aplikaciji Studomat potrebno je imati korisničko ime i lozinku koju student dobiva prilikom prvog upisa na Fakultet.

CAP – Studentska prehrana

URL: https://www.cap.srce.hr/

Izvještavanje studenata o korištenju subvencionirane studentske prehrane.

GSuite (Google Apps) for Education

Pravni fakultet Osijek povezan je sa resursima na GSuite (Google Apps) for Education i omogućeno je korištenje GSuite aplikacija na domeni pravos.hr.

Svi studenti importirani su u GSuite i prijava se obavlja putem elektroničkog identiteta na web adresi:

https://mail.google.com/a/pravos.hr ili https://www.gmail.com

Office365  – programska podrška za studente i djelatnike

URL: http://portal.office365.com/

Svaki student ili djelatnik ima pravo na pet besplatnih instalacija Office 365 ProPlus za računala i  mobilne uređaje (tablete, pametne telefone itd.). Osim Office paketa (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote), na raspolaganju su razne platforme za komunikaciju i suradnju kao što su SharePoint Online, Skype for Business itd. Usluga OneDrive nud pohranu podataka do 1TB

Sustav za e-učenje Merlin

Sustav za e-učenje Merlin omogućava nastavnicima, studentima i ustanovama u sustavu visokog obrazovanja izvođenje kolegija, koji se nalaze u redu predavanja pojedine ustanove, uz primjenu tehnologija e-učenja.

Virtualno okruženje za e-učenje Merlin sastoji se od sustava za e-učenje Merlinsustava za webinare i e-portfolio sustava te je povezan sa sustavom ISVU (Informacijski Sustav Visokih Učilišta).

https://moodle.srce.hr/2021-2022/course/index.php?categoryid=7264

Informatička dvorana

Pravni fakultet Osijek raspolaže s 20 računala u dvorani. Informatička dvorana otvorena je radnim danom od 08:00 do 18:00 sati (na raspolaganju su Vam za nastavu i slobodan rad) sa instaliranim paketima MS Office, programima za statističke obrade, te raznim drugim aplikacijama, a sva su računala spojena na stalnu Internet vezu putem CARNet mreže.

Dvorane za održavanje nastave

Sve dvorane opremeljene su računalima, projektorom. Osim za izvođenje nastave dvorane su također dostupne i studentima za njihove izvannastavne aktivnosti u vrijeme kad se ne održava nastava.

Bežična mreža (Wi-Fi )na Fakultetu

Pravni fakultet omogućava korištenje bežične mreže u prostorijama Fakulteta. Povezivanje na bežičnu mrežu omogućje se s elektroničkim identitetom (AAI@edu.hr)

Pristup Internetu od kuće ili stana

Pristup Internetu za studente putem partnera – vodećih telekomunikacijskih tvrtki

URL: https://www.carnet.hr/tema/carnet-veza/

U sklopu svojih aktivosti Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet svim studentima omogućava uslugu povoljnijeg pristupa Internetu. Ovakav pristup omogućen je svim studentima koji imaju AAI@EduHr elektronički identitet. Popis distributera se s vremenom nadopunjuje. Studenti ostvaruju popust na usluge širokopojasnog, bežičnog i kabelskog Interneta kod sljedećih distributera:

Mobile / Vipme / Homebox CARNET
SUPERCARNET 1D/2D/3D
DUO/TRIO.CARNET Plus
O2CARNET
Tele2CARNET
Stick2CARNET
Iskon.CARNET