Knjižnica

Knjižnične zbirke

Knjižnične zbirke osiguravaju dostupnost knjižnične građe koja zadovoljava potrebe naših korisnika u skladu s misijom i poslovanjem Knjižnice. Zbirku monografskih publikacija danas čini nešto više od 36000 svezaka knjiga, što uključuje domaću i stranu literaturu iz područja društveno-humanističkih znanosti , pretežno iz područja prava te filozofije, politike, ekonomije, sociologije, povijesti i relevantne referentne građe.

Domaći časopisi
Zbirku čini 200 naslova dostupnih u tiskanom obliku.  Domači tekući časopisi (70 naslova) prate najnovije i aktualne izvore informacija iz društveno-humanističih znanosti.

Strani časopisi
Zbirku čini oko 314 naslova. Obrađeno i dostupno pretraživanju putem kataloga je 187 naslova. Tekući časopisi (40 naslova) na više jezika prati aktualne teme iz prava i srodnih područja eminentnih izdavačkih kuća.

Zbirka doktorskih i magistarskih radova
Zbirka osigurava uvid u rezultate značajnog dijela znanstveno-istraživačke djelatnosti uglavnom na području društvenih znanosti i podupire cjelokupni znanstveno-istraživački rad Fakulteta i srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Značajan je izvor znanstvenih i drugih informacija, kao i saznanja o recentnim istraživačkim i znanstvenim projektima.

Službene publikacije
Zbirka prikuplja i čini dostupnim informacije iz područja službenih publikacija Republike Hrvatske, stranih država i međunarodnih organizacija. Službene su publikacije one publikacije koje izdaju tijela državne vlasti, odnosno tijela lokalne samouprave i uprave kao svoja službena izdanja te izdanja međunarodnih organizacija, namijenjena javnosti.

Referentna zbirka
Referentna zbirka obuhvaća zavidnu razinu relevantnog sadržaja enciklopedija, leksikona, rječnika i priručnika.

EDC zbirka
Zbirka obuhvaća službene publikacije organa i institucija Europske unije za pojedina područja njenih aktivnosti i politika.

Zbirka stare građe
Zbirka stare građe uglavnom je izgrađena brojnim donacijama uglednih osječkih odvjetnika s publikacijama s kraja 19. i početkom 20. stoljeća.

Knjižnica provodi formalnu, sadržajnu i analitičku obradu građe. Podaci o fondu su u skladu s međunarodnim i domaćim pravilima za bibliografsko-kataložnu obradu (PPIAK, ISBD standardima za razne vrste knjižnične građe, UNIMARC format za strojno čitljiv zapis) te po pravilima klasificiranja UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija ) i predmetne obrade.

Fakultetska izdanja
Zbirka fakultetskih izdanja obuhvaća sve naslove u izdanju Prvanog fakulteta u Osijeku od 1976. Godine  do danas. Kroz zbirku korisnici mogu vidjeti sva izdanja na jednom mjestu i upoznati se s cjelokupnom izdavačkom produkcijom Fakulteta.