Fakultetsko vijeće

Redoviti profesori

Izvanredni profesori

Docenti

Nastavna zvanja

Ostali zaposlenici

Ostali sudionici u radu vijeća

Zapisničar

Studenti

Arnella Beneš
Marin Milevoj

Karlo Rašić

Veronika Sudar
Marija Šimić