Fakultetsko vijeće

Redoviti profesori

Izvanredni profesori

Docenti

Ostali zaposlenici

Ostali sudionici u radu vijeća

Tajnik Fakulteta

Zapisničar

Studenti

Ivona Glavaš
Bernarda Hosi
Iva Kovač

Iva Krupski
Karlo Rašić
Lara Rašić

Marija Šimić
Lucija Tulić
Kristina Zavžel