Erasmus iskustva

Dragi studentice i studenti, na ovoj stranici možete pročitati iskustva Vaših kolega i kolega nastavnika koji su prethodno boravili na iznozemnim visokim učilištima u okviru Erasmus+ programa. Studiranjem semestar ili cijelu akademsku godinu na stranom fakultetu ili stručnim usavršavanjem na praksi i predavanjem možete steći nova znanja, upoznati nove prijatelje, naučiti strani jezik, upotpuniti Vaš CV i zauvijek imati nezaboravno životno iskustvo. Odvažite se na novi korak u životu, a Pravni fakultet Osijek i Sveučilište J. J. Strossmayera će Vam pružiti podršku na tom putu!

Doc. dr. sc. Katarina Marošević

Doc. dr. sc. Katarina Marošević jedna je od najaktivnijih djelatnica PRAVOS-a kada je u pitanju sudjelovanje u programu ERASMUS razmjeni nastavnog osoblja na partnerskim (inozemnim) Sveučilištima. Do sada je bila četiri puta na ERASMUS...

ERASMUS iskustvo u doba pandemije

Domagoj Srb Studijski boravak, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, ljetni semestar 2020. Završavao sam treću godinu kada sam počeo razmišljati o mogućnosti razmjene u sklopu programa Erasmus, što me i potaknulo da riješim sve ispite s četvrte...

Studijski boravak Litva, stručna praksa Španjolska

Jelena Kralj Studijski boravak, Mykolas Romeris University, Vilnius, Litva, ljetni semestar 2015.Stručna praksa: Manager Asesores, Lugo, Španjolska, listopad, studeni i prosinac 2015. Poći na neku vrstu razmjene učenika/studenata bila mi je želja još od srednjoškolskih dana....

Eotvos Lorand University Budapest

Mateja Vidaković Eotvos Lorand University Budapest, Mađarska, ljetni semestar u akad. god. 2014/2015 When I decided to join Erasmus+ program, Budapest was my first choice and, after a little bit of research, I chose the Eötvös...

Mykolas Romeris University Vilnius, Litva

Stela Baričević erasmus-litva-stela-baricevicPreuzmi