Sveučilišni specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije

Nastava

Uz predmetne profesore nastavu će održavati i gostujući predavači iz redova sudaca viših i visokih sudova Rh, revizora, poreznih savjetnika i drugih praktičara.

Nastava na obveznim kolegijima se održava u obliku mentorskog rada, grupnog rada, case study analiza, a održava se neposredno ili putem LMS platformi za udaljeno učenje (LMS Merlin SRCE, LMS Loomen CarNET) i od polaznika se očekuje nazočnost na nastavi.

Nastava na izbornim kolegijima će se izvoditi samo za one kolegije koje upiše najmanje pet polaznika. Nastava na izbornim kolegijima koje upiše manje od pet polaznika će se izvoditi konzultativno ili će se polaznicima omogućiti da upišu neki drugi izborni kolegij na kojem broj upisanih polaznika prelazi pet studenata i na kojem se održava nastava.