Knjižnica

Europski dokumentacijski centar

Osnivanje

Promicanje, razvijanje, podučavanje, istraživanje i diseminacija studijskih i istraživačkih djelovanja i znanja u području europskih integracija i vrijednostima na kojima se temelji Europska unija.

Sudjelovanje u raspravama o EU kao i suradnja s drugim europskim informacijskim službama i mrežama za prijenos informacija u okviru javnih informacijskih djelovanja mreže Europe Direct.

Krajem 2011. godine u Knjižnici  Pravnog fakulteta osnovan je Europski informacijski centar, koji je djelovao u sklopu informacijske strategije “EU-i “.  Obilježavanjem godišnjice ulaska Hrvatske u Europsku uniju Knjižnica Pravnog fakulteta u Osijeku, potpisivanjem Sporazuma s Europskom komisijom, 30. lipnja 2014. godine postaje sjedište Europskog dokumentacijskog centra (EDC) i dio informacijske mreže Europe Direct u državama članicama Europske unije. Ovim činom Pravni fakultet Osijek potvrđuje svoje Europsko usmjerenje te se mapira na znanstveno-istraživačkoj karti Europe.

Osoblje

Knjižnično osoblje,  sukladno obavljanju pojedinih segmenata stručnih poslova formalne i sadržajne obrade knjižnične građe, pružanja informacija, pretraživanja i usluga posudbe obavljaju i poslove Europskog dokumentacijskog centra u dogovoru s voditeljem Knjižnice i Europskog dokumetacijskog centra te suradnjom s predstojnikom Katedre za europsko pravo.

Misija

Promicanje, razvijanje, podučavanje, istraživanje i diseminacija studijskih i istraživačkih djelovanja i znanja u području europskih integracija i vrijednostima na kojima se temelji Europska unija.

Sudjelovanje u raspravama o EU kao i suradnja s drugim europskim informacijskim službama i mrežama za prijenos informacija u okviru javnih informacijskih djelovanja mreže Europe Direct.