Stručni diplomski studij Javna uprava

Završetak studija

Završetak studija

PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU NA SPECIJALISTIČKIM DIPLOMSKIM STRUČNIM STUDIJIMA

UPUTE ZA PISANJE I PREDAJU ZAVRŠNOG RADA NA SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU JAVNA UPRAVA

Studenti Stručnog diplomskog studija Javna uprava temu završnoga rada prijavljuju minimalno dva tjedna prije obrane (Obrazac 1. – Prijava završnog rada).

Potrebno je dostaviti potpisani primjerak prijave teme (Obrazac 1) odobren od mentora s prilozima navedenim u prijavi:

 • predvidivi ( okvirni ) sadržaj završnoga rada
 • obrazloženje teme i sadržaja završnog rada
 • životopis
 • podmiriti školarinu ( ukoliko ista nije podmirena )
 • provjeriti ocjene na studomatu
 • indeks ( ukoliko se koristi )

Student je u obvezi na dan obrane, prije odlaska na obranu, dostaviti u Ured za studente i studije obrasce potrebne za obranu završnoga rada:

 • obrasce br. 2, 3 i 4
 • jedan tvrdi i tri meka uveza rada UPUTE ZA PISANJE I PREDAJU ZAVRŠNOG RADA 
 • potvrdu Knjižnice Fakulteta o izvršenoj obvezi sukladno pravilima o posudbi knjižnične građe
 • potvrdu računovodstva o podmirenoj školarini
 • Obrazac za kontakt AZVO
 • Zahtjev za izdavanje uvjerenja
 • Jedan CD – u PDF i DOC/DOCX formatu (naziv datoteke: Prezime_Ime_OIB.doc i Prezime_Ime_OIB.pdf) koji mora biti istovjetan dostavljenom tiskanom primjeru rada (potpisana Izjava studenta o izvornosti rada i Izjava o pohrani – ovu potvrdu otiskati i uvezati kao posljednju stranicu oba primjerka rada – odnosno skenirati i umetnuti u elektroničku verziju rada na CD-u) –