Katedra međunarodnog privatnog prava

  • Predmeti
  • Djelatnici

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pravo


prof.dr.sc. Mirela Župan


Email: mirela.zupan@pravos.hr
Tel: +385 31 224 500


izv.prof.dr.sc. Paula Poretti


Email: paula.poretti@pravos.hr
Tel: +385 31 224 535


Martina Drventić Barišin


Email: martina.drventic@pravos.hr
Tel: +385 91 2245 520


Jura Golub mag. iur.


Email: jura.golub@pravos.hr
Tel: +385 31 224 500