Knjižnica

Baze podataka

Baze podataka MZOS

Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu

Portal je nastao temeljem Sporazuma o suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojim se utvrđuje suradnja između Ministarstva i Knjižnice pri nabavi i osiguranju dostupnosti i korištenju elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija u okviru zajedničkih interesa potpisnica Sporazuma i u okviru interesa javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu preuzima dosadašnju ulogu MZOS-a, kao i ulogu Centra za online baze podataka koji je na razini Republike Hrvatske pružao tehničku pomoć pri osiguravanju pristupa online bazama. MZOS će usko surađivati s Knjižnicom u svrhu ispunjenja svih njenih zadaća.

EBSCOhost  /  Scopus  /  Web of Science  /  Spajanje na Scopus i EBSCO izvan IP raspona ustanove

Baze podataka s cjelovitim tekstom

Baze podataka s cjelovitim tekstovima imaju mogućnost uvida u cjeloviti tekst pojedinog rada, zajedno s bibliografskim opisom rada. Radove je moguće preuzeti i to najčešće u PDF formatu. Pristup pojedinim bazama omogućen je pretplatom fakulteta, nekim pretplatom MZOS, a neke baze imaju otvoreni pristup. Dolje potražite koja vam je baza potrebna.

Beck-Online je baza podataka s punim tekstom na njemačkom jeziku koja pruža pristup njemačkim pravnim resursima. Možete pretraživati pravne časopise, komentare, pravne zakonike svake države i sudske presude.

Pristup: Pretplata Fakulteta

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Cambridge Journals Online je portal znanstvenih časopisa koji sadrži znanstveno-istraživačke članke iz više od 270 naslova časopisa nakladnika Cambridge University Press. Ugovoren je pristup časopisima u rasponu od 1997. – 2016.g.

Izdavač: Cambridge University Press

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: Cambridge Journals

Uz Academic Core Collection pretplaćeni smo i na kolekcije Foreign & International Law i Kluwer Law International Journal Library. HeinOnline je baza podataka (istraživačka platforma) koja raspolaže s više od 100 milijuna stranica dokumenata vezanih uz pravo (povijest prava) i omogućava uvid u više od 2000 časopisa s područja prava i srodnih znanosti. Uz veliku kolekciju pravnih časopisa HeinOnline sadrži cjelovite tekstove dokumenata Congressional Record, U.S. Reports od 1754., kolekciju svjetskih najpoznatijih pravnih slučajeva od 1700ih, pravne klasike od 16.st. do 20.st., ugovore Ujedinjenih naroda i Lige naroda, kolekciju ugovora SAD-a, Federal Register (izvještaji američkog saveznog registra) od 1936., CFR od 1938. itd.

Pretplata na kolekcije Arts and Sciences preko nacionalne licence od I-IX kolekcije, vlastitim sredstvima na X. . JSTOR je multidisciplinarna baza podataka s više od 1 800 akademskih časopisa, 20 000 knjiga i preko 2 miliona članaka. Dio je neprofitne organizacija ITHAKA koja ima za cilj akademskoj zajednici omogućiti korištenje digitalne tehnologije u svrhu pohrane i čuvanja znanstvenih radova, te pružanja snažne potpore u nastavnom i istraživačkom radu.

Na bazi JSTOR u otvorenom pristupu dostupno je više od 500 e-knjiga. Preuzmite popis dostupnih naslova, a detaljnije informacije možete pročitati ovdje.

Ova baza sadrži 200 naslova opće poznatih njemačkih znanstvenih časopisa, koji pokrivaju 19 tematskih područja, između ostalih iz prava, povijesti, ekonomije, sociologije, germanistike i ostalih s preko 500.000 članaka.

Academic Search Complete najdragocjenija je i najopsežnija znanstvena višedisciplinarna baza podataka s cjelovitim tekstovima, koja sadrži više od 7100 periodičnih publikacija s cjelovitim tekstovima, uključujući više od 6100 recenziranih časopisa. Osim cjelovitih tekstova ta baza podataka nudi kazalo i sažetke za više od 11 200 časopisa i ukupno više od 11 700 publikacija, uključujući monografije, izvješća, konferencijske materijale itd. Baza podataka sadrži sadržaje u formatu PDF od 1887. godine do danas i većina naslova s cjelovitim tekstom u nativnom je formatu PDF (mogu s pretraživati). Za više od 1300 časopisa dostupne su citirane reference koje se mogu pretraživati.

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata,…

Bibliografske i citirane baze podataka

Bibliografske baze sadrže podatke o radovima objavljenim u različitim publikacijama. Važne su za stjecanje uvida u određeno znanstveno područje. Ne sadrže cjelovite tekstove radova.

Citatne baze sadrže podatke o citiranosti radova objavljenih u različitim publikacijama. Koriste se za stjecanje uvida u određeno znanstveno područje i za praćenje odjeka određenog rada ili autora unutar znanstvenog područja. Ne sadrže cjelovite tekstove radova.

Online bibliografija u mrežnom okružju, podržana novim informacijskim tehnologijama, nudi znatno veće mogućnosti od one tiskane. Pored standardnih bibliografskih podataka, online bibliografija može uključivati i druge informacije kao što je cjelovit tekst rada (Arnold, 1995) ili multimediju. Takva bibliografija zbog svog dinamičnog karaktera može uključivati i radove koji još nisu objavljeni u tiskanom obliku, a možda neće ni biti. Prilagodljivi karakter online bibliografije dopušta pohranu podataka o vrstama radova koje tradicionalne bibliografije najčešće ne pokrivaju, npr. patentima, računalnim programima, prilozima, elaboratima, izvještajima i dr. Online je bibliografija “opremljena” sučeljima za pretraživanje, filtriranje i redanje prema relevantnosti i lako je dostupan izvor za razne scientometrijske analize na nacionalnoj ili globalnoj razini. No, najveća vrijednost CROSBI bibliografije sadržana je u činjenici da je stvaraju sami autori, dok bibliotekari, računalni i informacijski specijalisti osiguravaju obrasce, standarde i praćenje cijelog procesa.

Bazu podataka održava Institute for Scientific Information (ISI), od 1991. do danas. Web of Science obuhvaća oko 8700, prema ocjeni međunarodne istraživačke zajednice vodećih svjetskih časopisa iz svih područja znanosti.

Scopus je najveća citatna baza podataka koja je na raspolaganju hrvatskim znanstvenicima i uključuje preko 18,000 časopisa (16,500 sa recenzijom) i nekoliko tisuća drugih vrsta publikacija. Proizvodi je poznati izdavač STM literature Elsevier. Putem baze podataka Scopus možete pratiti citiranost pojedinih autora, radova i dr. od 1996. g., a podaci o radovima dosežu sve do 1893. g. Scopus možete pretraživati putem Scopus sučelja ili putem SciVerse sučelja koje objedinjuje Scopus, ScienceDirect i Scirus, sva tri elsevierova proizvoda. Scopus je jedna od tri citatne baze koje su na raspolaganju znanstvenicima, pored Thomsonovog Web of Science-a i Google Scholara.

WorldCat je najveća mreža knjižničnih sadržaja i usluga u svijetu. WorldCat knjižnice posvećene su pružanju pristupa svojim resursima na webu, gdje većina ljudi započinje s pretraživanjem informacija. WorldCat.org vam omogućuje pretraživanje zbirki knjižnica u vašoj zajednici i tisuće drugih diljem svijeta. WorldCat raste svakodnevno zahvaljujući naporima knjižničara i drugih stručnjaka za informiranje.