Knjižnica

Usluge

Primarna djelatnost Centra je informiranje građana o Europskoj uniji te diseminacija službenih publikacija i dokumenata Europske unije. Zbirka EDC-a dostupna u otvorenom pristupu u prostoriji  EDC-a, kao posebnom odjelu pri Knjižnici Fakulteta. Referentne usluge su dostupne osobno, telefonom ili putem e-maila.

Knjižnjično osoblje pruža stručnu pomoć u razvijanju potrebnih informacijskih vještina pri pretraživanju, korištenju i vrednovanju  zbirke i digitalnih izvora informacija te pravnih baza podataka.

Organiziranje radionica, predavanja i drugih oblika u svrhu povećanja razine  slobodnog pristupa  izvorima informacija vezanih uz europske integracije i interesima kako akademskoj zajednici, pravnicima tako i ostalim građanima.

Korisnicima je omogućeno korištenje 15 računala u radno vrijeme EDC-a na lokaciji, Radićeva 17,  4 računala u prostorijama čitaonice i 1 računalo u Odjelu EDC, gdje je smještena zasebna zbirka na centralnoj lokaciji Knjižnice, Radićeva 13.