Ured za studente i studije

Radićeva 13, Osijek, I. kat
KAMPUS, Cara Hadrijana 8a, Osijek

Uloga Ureda za studente i studije

 • pruža sve informacije o prijavi i upisu na Fakultet,
 • prima prijave za upis na Fakultet,
 • provodi upis na Fakultet,
 • izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i dr.,
 • prima zahtjeve studenata (prijelazi s drugih visokih učilišta, prijelazi na drugi smjer, mirovanje obveza, plaćanje školarine na rate, nastavak studija nakon prekida, izjednačavanje akademskih i stručnih naziva i dr.),
 • daje sve ostale informacije o studiranju na Fakultetu,
 • obavlja sve administrativne poslove za studente od upisa do diplome.

Pitanja za Ured za studente i studije

Sva pitanja kao što su:

 • traženje prijepisa ocjena
 • izdavanje uvjerenja o statusu studenta
 • druga pitanja vezana uz prava studiranja

uputite elektroničkim pismom na adresu: referada@pravos.hr

Radno vrijeme Ureda za studente i studije:

  • Svaki radni dan od 09:00 do 12:00 sati.

Voditeljica Ureda za studente i studije
SANJA ARBANAS, mag. iur.
031/224 533

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo, 1. i 2. godina studija
SANJA ARBANAS, mag.iur.
sarbanas@pravos.hr
031/224 533

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo, 3. i 4. godina studija

Stručni diplomski studij Javna uprava

MAJA BULJUBAŠIĆ, bacc.oec.
mbuljuba@pravos.hr
031/224 527

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo, 5. godina studija
MARIJA KORDI
mkordi@pravos.hr
031/224 529

Stručni prijediplomski studij Upravni studij

ANA RADEKA
aradeka@pravos.hr
031/399 966
Lokacija: KAMPUS, Cara Hadrijana 8a, Osijek

Poslijediplomski studiji i cjeloživotno obrazovanje

IVA KLARIĆ, mag. iur.
ivklaric@pravos.hr
031/224 527