Stručni diplomski studij Javna uprava

Upisi u prvu godinu

Objave

Više

  UPISI U I. GODINU STRUČNOG DIPLOMSKOG STUDIJA JAVNE UPRAVE AKADEMSKE 2023./2024....

  RASPORED UPISA ZA STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ JAVNA UPRAVA U AKADEMSKU 2023./2024.GODINU upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u dvorani 2 uplatu...

  OBAVIJEST STUDENTIMA KOJI SE PRIJAVLJUJU NA NATJEČAJ ZA UPIS NA STRUČNI...

  Natječaj za upis generacije u akademsku 2023./2024. godinu objavljen je 9. veljače 2024. godine u Jutarnjem listu i traje trideset  dana od datuma objave...

  Natječaj za upis na Stručni diplomski studij Javna uprava

  Natjecaj_JavnaUprava2024Preuzmi OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS

  Upisi u 1. godinu Stručnog diplomskog studija Javne uprave akademske 2022./2023....

  RASPORED UPISA ZA STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ JAVNA UPRAVA U AKADEMSKU 2022./2023.GODINU upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u dvorani 5 uplatu...

  Obavijest kandidatima koji se prijavljuju na natječaj za upis na Stručni...

  Natječaj za upis generacije u akademsku 2022./2023. godinu objavljen je 11. veljače 2023. godine u Jutarnjem listu i traje trideset  dana  od datuma objave...

  Natječaj za upis na Stručni diplomski studij Javna uprava

  Natjecaj_JavnaUprava2023Preuzmi