Knjižnica

Europe Direct

Imate pitanja o Europskoj uniji? Europe Direct može vam pomoći

Selim se u drugu državu u Europi – kako mogu dobiti boravišnu dozvolu? Koja su pravila naplaćivanja roaming usluga? Let mi je otkazan – koja su moja prava? Za koje se programe novčane potpore EU-a može prijaviti moja organizacija? Za odgovore na ova i druga pitanja obratite se središnjoj informacijskoj službi Europe Direct.

Ako trebate savjet, tražite pomoć u svome susjedstvu ili lokalni forum za promicanje dijaloga i svijesti o politikama EU-a, obratite se najbližem lokalnom informacijskom centru.

Kontakt

00 800 6 7 8 9 10 11
s bilo koje lokacije unutar EU-a
9.00-18.00 prema srednjoeuropskom vremenu (radnim danima)
na bilo kojem službenom jeziku EU-a

E-mail
(Odgovori u roku od 3 radna dana (u prosjeku), iako će za složenija pitanja možda biti potrebno i dulje)

EDIC Osijek

 • web: http://www.edicosijek.eu/index.php
 • e-mail: edic-osijek@obz.hr
 • Tel: +385 31 221 839

Europski dokumentacijski centar Pravnog fakulteta u Rijeci

 • web: https://pravri.uniri.hr/en/library-home/resources/38-hr/knjiznica/595-edc.html
 • e-mail: edc@pravri.hr
 • Tel: +385 51 359 696

Europski dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta u Zagrebu

 • web: https://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/europski-dokumentacijski-centar/40054
 • e-mail: knjiznica@efzg.hr
 • Tel: +385 1 238 3287

Europski dokumentacijski centar Pravnog fakulteta u Zagrebu

 • web: https://www.pravo.unizg.hr/knjiznica/edc
 • e-mail: eu-info@pravo.hr
 • Tel: +385 1 4564 314

Europski dokumentacijski centar IRMO

 • web: https://irmo.hr/edc/
 • e-mail: edc@irmo.hr
 • Tel: +385 1 4877 465

Europski dokumentacijski centar Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

 • web: http://edc.nsk.hr/
 • e-mail: edc@nsk.hr
 • Tel: +385 1 616 4004