Informacijsko-komunikacijske tehnologije u pravu

Uvjeti upisa

  • Pravo upisa i pohađanja Programa imaju osobe koje ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:
  1. studenti upisani na više godine (4. i 5. godine) sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija pravo (razina 7 (sedam) Europskog kvalifikacijskog okvira), ili
  2. osobe koje su završile sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij pravo (ranije: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (sveučilišni magistri prava – ranije: magistri prava)), ili
  3. osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski studij prava (diplomirani pravnici).

 

  • Osim nužnog ispunjenja jednog od prethodno navedenih uvjeta, podnositelji se dodatno vrednuju s obzirom na sljedeće kriterije:
  1. Prosjek ocjena ranijih godina studija odnosno, za osobe koje su završile studij, prosjek ocjena cjelokupnog studija,
  2. Motivacija podnositelja za upis i pohađanje Programa koja se iskazuje u obliku motivacijskog pisma,
  3. Druga relevantna postignuća podnositelja (dekanova i/ili rektorova nagrada, sudjelovanje na studentskim natjecanjima iz polja prava, publiciranje stručnih i/ili znanstvenih radova, sudjelovanje na stručnim i/ili znanstvenim konferencijama, uspješno završeno neformalno obrazovanje iz područja Programa, aktivnosti u pravnim klinikama i sl.).

 

  • Polaznici koji udovoljavaju formalnim uvjetima upisuju se prema redoslijedu na rang listi s obzirom na ostvarene bodove temeljem prethodno navedenih kriterija. Metodologija bodovnog vrednovanja prethodno navedenih kriterija utvrđuje se javnim pozivom.