Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Pravo

Upisi u prvu godinu

Objave

Više

  Objava Natječaja za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija, sveučilišnih...

  Rektorski zbor Republike Hrvatske objavljuje da su hrvatska sveučilišta, u skladu sa člankom 69.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti objavila NATJEČAJE ZA UPIS...

  Raspored upisa u prvu godinu studija – JESENSKI UPISNI ROK

  UPISI U AKADEMSKU 2023./2024. JESENSKI UPISNI ROK Upisi će se obavljati u Informatičkoj učionici, Stjepana Radića 17, I. kat. Pristupnici su dužni pristupiti upisima osobno prema...

  JESENSKI ROK – RANG LISTA PRSITUPNIKA ZA UPIS U PRVU...

  rangPrezime, imebroj prijavestatusbodovi1.Majstorović Lovrić Anamarija2iznad 2532

  Upute za upise – jesenski rok

  Upisi u prvu godinu studija su 19. rujna 2023. Molimo pristupnike da: pristupe upisima osobno prema utvrđenom rasporedu, jer svaki izostanak izvan vremena upisa za pristupnike...

  JESENSKI ROK – UPISI ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA...

  SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ PRAVO Upisne kvote za kandidate Hrvate izvan RH za upis u I. godinu studijskog programa u status redovitog studenta: Sveučilišni integrirani...

  JESENSKI ROK – UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA...

  SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ PRAVO u akademskoj 2023./2024. godini Pristupnici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine odnosno prije uvođenja državne mature nisu obvezni...

  JESENSKI ROK – UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA...

  ZAŠTO UPISATI PRAVNI FAKULTET OSIJEK? Stjecanje praktičnih znanja Inkluzivni pristup Visoko motivirani i profesionalni nastavnički kadar Vrhunski rezultati studenata Djelujemo prema najvišim europskim i međunarodnim standardima SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I...

  Slobodna mjesta za upis na prvu godinu studija u jesenskom upisnom...

  Obavještavaju se pristupnici koji žele studirati na Pravnom fakultetu Osijek da se za upis na slobodna mjesta mogu prijaviti Središnjem prijavnom uredu (Postani student)...

  Raspored upisa u prvu godinu studija

  UPISI U AKADEMSKU 2023./2024. PRVI UPISNI ROK Upisi će se obavljati u Informatičkoj učionici, Stjepana Radića 17, I. kat. Pristupnici su dužni pristupiti upisima osobno prema...

  Rang lista (pristupnici iznad 25 godina) kandidata koji su pravodobno dostavili...

  rangPrezime, imebroj prijavestatusbodovi1.Dajana Skukan Benussi1Iznad 25502.Anamarija Majstorović Lovrić2iznad 2532 Navedeni kandidati imaju upise 20.7. u 13:30 sati

  Upute za upise

  Upisi u prvu godinu studija započinju 20. srpnja 2023. u 08,00 sati. Točan raspored objavit ćemo 19. srpnja 2023 Molimo pristupnike da: pristupe upisima osobno prema...

  UPISI ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA UPIS U PRVU...

  SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ PRAVO Upisne kvote za kandidate Hrvate izvan RH za upis u I. godinu studijskog programa u status redovitog studenta: Sveučilišni integrirani...

  UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK ZA PRISTUPNIKE...

  SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ PRAVO u akademskoj 2023./2024. godini Pristupnici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine odnosno prije uvođenja državne mature nisu obvezni...

  UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK U AKADEMSKOJ...

  ZAŠTO UPISATI PRAVNI FAKULTET OSIJEK? Stjecanje praktičnih znanja Inkluzivni pristup Visoko motivirani i profesionalni nastavnički kadar Vrhunski rezultati studenata Djelujemo prema najvišim europskim i međunarodnim standardima SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I...

  Slobodna mjesta za upis na prvu godinu studija u jesenskom upisnom...

  Akad. 2022./2023. god. Obavještavaju se pristupnici koji žele studirati na Pravnom fakultetu Osijek da se za upis na slobodna mjesta mogu prijaviti Središnjem prijavnom uredu...

  Upisi za kandidate hrvate izvan Republike Hrvatske za upis u prvu...

  Upisne kvote za kandidate Hrvate izvan RH za upis u I. godinu studijskog programa u status redovitog studenta: Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravotrajanje studija:...

  Upisi studenata u prvu godinu studija Pravnog fakulteta Osijek za pristupnike...

  Upisi studenata u prvu godinu studija Pravnog fakulteta Osijek za pristupnike koji su navršili 25 godina života i nisu polagali državnu maturu

  Upisi studenata u prvu godinu studija Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj...

  UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA prema objavljenom rasporedu upisa (raspored upisa će sadržavati upisni broj – bez naznake imena i prezimena kandidata) provodit će se: 20....

  Raspored upisa u prvu godinu studija

  UPISI U AKADEMSKU 2022./2023. PRVI UPISNI ROK Upisi će se obavljati u Informatičkoj učionici, Stjepana Radića 17, I. kat. Pristupnici su dužni pristupiti upisima osobno prema...